1 2 3 4 5 ... 141 | | Sista

Stor satsning på forskning inom energieffektivare papperstillverkning

Publicerad 25 okt 2016 13:34

Statens energimyndighet har i dagarna beviljat 11 MSEK för att utveckla och demonstrera nya uppskalningsbara avvattningsprocesser vid papperstillverkning. Innventia koordinerar det treåriga projektet som nu tar fart.

Den nordiska skogsindustrin världsledande i kampen mot klimatförändringar

Publicerad 25 okt 2016 11:30

Flera nordiska skogsindustriföretag har utnämnts till globala ledare för sina strategier och åtgärder i arbetet mot klimatförändringar av CDP, en internationell icke vinstdrivande organisation med syfte att främja hållbar ekonomi.

SCA och UN Foundation sammankallade till dialog om FN:s globala agenda

Publicerad 21 okt 2016 09:15

”UN Foundation Dialog” var det fjärde mötet, med fokus på den globala agendan, som lanserades 2012 av United Nations Foundation i syfte att föra samman företag, myndigheter och intresseorganisationer för samverkan kring FN:s mål för hållbar utveckling. SCAs medverkan i år är ytterligare ett led i bolagets engagemang i hur hygien och hälsa påverkar människors välbefinnande. Dialogen och mötet i New York är exempel på hur partnerskap mellan offentliga och privata aktörer kan åstadkomma global förändring.

Investering öppnar nya marknader för lignin

Publicerad 17 okt 2016 11:26

Domsjö Fabriker investerar cirka 30 miljoner kronor i en ny linje för paketering av lignin. Utrustningen beräknas tas i drift i augusti 2017 och öppnar möjligheter för Domsjös lignin på helt nya marknader.

Delegation från Sydostasien på besök i Sverige

Publicerad 14 okt 2016 10:18

I början av oktober 2016 besökte en delegation från pappers- och massaindustrin i Thailand, Malaysia och Indonesien Sverige på inbjudan av Swedish Pulp and Paper Technology Group, PPT. Syftet var att presentera svensk teknik för viktiga beslutsfattare och att ge de svenska företagen möjlighet att utveckla sina affärer på marknaderna i Sydostasien.

Stora Enso i Skoghall satsar på ökad produktion och säkrare arbetsmiljö

Publicerad 12 okt 2016 13:56

Under årets underhållsstopp bygger Skoghalls Bruk om flaskhalsar på båda kartongmaskinerna för att öka kartongproduktionen. Dessutom genomförs flera investeringar för en säkrare arbetsmiljö. Totalt kommer 3 500 olika arbeten att utföras under det tio dagar långa stoppet.

SOMAS får rekordorder – del av SCA:s mångmiljard-investering

Publicerad 11 okt 2016 10:33

SOMAS, baserat i Säffle, har slutit ett ramavtal med SCA gällande samtliga regler- och avstängningsventiler för den omfattande utbyggnaden av Östrands massafabrik. Det är den största ordern i SOMAS historia och innebär ca 1200 ventiler under två år med första leverans i oktober 2016.

Södras massabruk i Värö nu ett av världens största

Publicerad 4 okt 2016 10:58

Utrustningen är på plats och produktionen har nu startat. Under fredagen invigdes Södras nya massabruk i Värö.
– Det är med stor glädje som vi kan säga att produktionen är igång. Fokus framöver är att öka produktionstakten, säger Gunilla Saltin affärsområdeschef Södra Cell.

Kung Carl XVI Gustaf och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökte Domsjö Fabriker och SP Processum

Publicerad 3 okt 2016 10:56

Skogen och skogsindustrin har stora möjligheter att ta fram nya produkter och processer för ett hållbart samhälle, vilket visades upp när Hans Majestät Konungen och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökte Domsjö Fabriker och SP Processum. I samband med visning av Domsjö Fabriker fick besökarna se konkreta exempel på produkter som redan idag tillverkas av skogsråvara såsom textilier, lignosulfonat som används vid betongframställning, etanol, biogas, bioharts och koldioxid men samtidigt även de produkter som kan framställas i framtiden – protein som fisk- och djurfoder, plast, och nanocellulosa.

Stora Ensos koncernchef praktiserade på Fors Bruk

Publicerad 28 sep 2016 11:31

Stora Ensos koncernchef praktiserade på Fors Bruk
Stora Ensos koncernchef Karl-Henrik Sundström bytte igår den mörka kostymen och långa möten i konferensrum mot arbetskläder och fabriksgolvet på Fors Bruk. Detta tack vare en utmaning från operatören Dennis Eriksson.

1 2 3 4 5 ... 141 | | Sista