1 2 3 4 5 ... 156 | | Sista

Holmen förvärvar skogsfastigheten Långvind

Publicerad 17 sep 2018 13:06

Holmen har tecknat avtal om köp av en större sammanhängande skogsfastighet i Hälsingland om 5 700 hektar produktiv skogsmark till ett pris om 285 Mkr. Fastigheten ligger tre mil från Holmens sågverk och kartongbruk i Iggesund och kompletterar bolagets skogsinnehav i regionen.

Stora Enso ett av partnerföretagen till Female Leader Engineer - intervju med Sverigechef Per Lyrvall

Publicerad 6 sep 2018 13:08

Intervju med Stora Ensos Sverigechef Per Lyrvall, om hur man jobbar med jämställdhet och ledarskap, och vad samarbetet med Female Leader Engineer betyder.

Restströmmar från skogen, skogsbaserad industri och jordbruk ska bli grön olja för drivmedelsproduktion

Publicerad 12 sep 2018 09:11

Hydrotermisk förvätskning, HTL, är en etablerad teknik som fått en renässans som metod att konvertera lignocellulosa till råolja. HTL-processen kan arbeta med allt som innehåller organiskt material och nu ska den utvecklas för 5 olika svenska råvaror. Det betyder i praktiken att metoden kommer att finnas i olika varianter anpassade för halm, sågspån, bark, grot och flis.

Stora Enso först i skogsindustrin med Augmented Reality och 5G-teknik för fabriksunderhåll

Publicerad 12 sep 2018 09:07

I samarbete med Telia har Stora Enso utvecklat lösningar som bygger på AR (Augmented Reality) och 5G-teknik. Användningen av AR testades först på Stora Ensos bruk i Uleåborg (Oulu) i Finland där realtidsinformation används i fabriksunderhållet.

BillerudKorsnäs har invigt en av Europas största och mest effektiva MG-pappersmaskiner

Publicerad 6 sep 2018 13:04

Igår invigde BillerudKorsnäs en av Europas största och mest effektiva MG-pappersmaskiner på Skärblacka produktionsanläggning utanför Norrköping. Invigningen hölls av BillerudKorsnäs VD och koncernchef Petra Einarsson, avgående landshövdingen i Östergötlands län Elisabeth Nilsson, tillträdande landshövdingen i Östergötlands län Carl Fredrik Graf och fabrikschefen för Skärblacka produktionsanläggning Håkan Krantz. Drygt 500 personer deltog vid ceremonin på Trozelligalleriet i Norrköping.

Kungen invigde träindustrins mötesplats

Publicerad 30 aug 2018 10:44

– Träd växer långsamt men kunskap växer snabbt. Den här mässan är en viktig sådan växtplats.
Med de orden invigde H.M. Konungen Trä & Teknik på tisdagen.

Vad tycker riksdagspartierna?

Publicerad 23 aug 2018 14:08

Riksdagspartierna svarar på frågor gällande skogen. Ta del av partiernas ståndpunkter i Setra News (länk).

110 miljoner i stöd till drabbade inom skogsbruket

Publicerad 23 aug 2018 10:11

Regeringen har fattat beslut om att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att skyndsamt föreslå ändamålsenlig kompensation för skador och ökade kostnader för de inom skogsbruket som drabbats av sommarens särskilt omfattande skogsbränder. Ersättningen för åtgärderna får uppgå till totalt 110 miljoner kronor och får inte gå till kostnader som annars kan ersättas av försäkringsbolag.

RISE blir partner i Treesearch

Publicerad 22 aug 2018 11:00

RISE Research Institutes of Sweden blir partner i Treesearch, Sveriges hittills största satsning på grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara.

Marie Morin tillträder som platschef på Stora Ensos bruk i Skoghall

Publicerad 20 aug 2018 10:26

Marie Morin har utsetts till ny platschef på Skoghalls bruk fr o m 1 september 2018.

1 2 3 4 5 ... 156 | | Sista