1 2 3 4 5 ... 153 | | Sista

Svenska Pappersbruket blir Klippans Bruk

Publicerad 17 feb 2018 10:14

Svenska Pappersbruket AB har bytt namn till Klippans Bruk AB. Ändringen trädde i kraft den 1 februari 2018.

Stora Enso lanserar biobaserat lignin som ett förnybart alternativ till oljebaserade fenolmaterial

Publicerad 13 feb 2018 10:11

Lanseringen av LineoTM by Stora Enso är ett viktigt steg på vägen mot att byta ut fossilbaserade material till förnybara lösningar. Lineo riktar sig mot företag som söker mer hållbara och biobaserade alternativ.

Metsä Tissue gick över till bioenergi för värmeproduktion i Sverige

Publicerad 12 feb 2018 11:18

Metsä Tissue, en del av Metsä Group, har under de senaste fem åren investerat cirka 30 MEUR i hållbar värmeproduktion vid sina svenska mjukpappersbruk. Som ett resultat använder Metsä Tissues bruk i Mariestad, Pauliström och Nyboholm nu fossil-fri och CO2-neutral ånggenerering i sin mjukpappers-produktion.

Brasilianskt skogsföretag ny partner i utveckling av nanocellulosa

Publicerad 8 feb 2018 16:47

Holmens delägda israeliska utvecklingsföretag Melodea har avtalat med det brasilianska skogsföretaget Klabin att gå in som ny partner för att fortsätta utvecklingen av nanocellulosa.

Domsjö Fabriker mest jämställda industriföretaget 2018

Publicerad 5 feb 2018 13:00

Industrins jämställdhetspris 2018 går till Domsjö Fabriker, som genom ett långsiktigt och integrerat arbete med jämställdhet positionerat sig som en företagsam föregångare i en traditionellt manlig miljö.

Grönt ljus i EU för tallolja - viktigt steg för mer förnybart drivmedel

Publicerad 26 jan 2018 14:55

Tallolja kvar på listan över godkänt förnybart biobränsle i EU. En majoritet av ledamöterna i EU-parlamentet röstade på onsdagen, den 17 januari, för att tallolja ska finnas kvar på listan över godkänt förnybart biobränsle i EU.

Mittuniversitetet blir partner i Treesearch

Publicerad 10 jan 2018 09:25

Mittuniversitetet blir core-partner i Treesearch, en plattform för samarbete kring grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara.

BillerudKorsnäs påverkas av massavedsbrist till följd av mild vinter

Publicerad 8 jan 2018 11:32

Blöt och mild väderlek under hösten och inledningen av vintern har lett till en situation med brist på massaved i slutet av 2017 och början av 2018.

Över 400 sommarjobb att söka på BillerudKorsnäs 2018

Publicerad 8 jan 2018 09:12

Idag öppnas webbansökan till BillerudKorsnäs sommarjobb för 2018. Jobben finns från Östergötland i söder till Norrbotten i norr och inom en rad olika verksamhetsområden, från produktion och underhåll till inköp, IT och laboratoriearbete.

Planteringsrekord för tredje hösten i rad

Publicerad 8 jan 2018 09:08

Hösten 2017 planterades 6,7 miljoner skogsplantor från Södra. Det är en ökning med 600 000 plantor jämfört med höstplanteringen 2016 och 1,9 miljoner fler jämfört med 2015. Totalt levererade Södra 36,3 miljoner skogsplantor under 2017.

1 2 3 4 5 ... 153 | | Sista