1 2 3 4 5 ... 175 | | Sista

Voith förvärvar BTG för 319 miljoner euro

Publicerad 19 sep 2019 11:02

Voith har tecknat ett avtal med Spectris plc om att förvärva BTG för 319 miljoner euro. Med BTG, en multinationell leverantör av integrerade, specialiserade processlösningar för den globala massa- och pappersindustrin, stärker Voith därmed sin position som leverantör av hela linjen.

Södra släpper filmer i syfte att öka medvetenheten om hur hållbar massa kan vara

Publicerad 17 sep 2019 12:34

Med målet att tillverka världens mest hållbara massa öppnar Södra upp för dialog och samverkan i en serie av filmer där vi får följa processen från planta till färdig produkt.

Lägre takt i KM7-uppstarten påverkar tredje kvartalet

Publicerad 16 sep 2019 10:05

På grund av lägre takt i den initiala uppstarten av den nya kartongmaskinen vid Gruvöns bruk justeras resultateffekten i tredje kvartalet med cirka MSEK 150. Effekterna i fjärde kvartalet samt helåret 2020 bedöms oförändrade. Maskinen förväntas fortsatt bidra positivt till EBITDA 2021.

Sveaskog öppnar kontor i Boden

Publicerad 17 sep 2019 12:14

Sveaskog stärker sin närvaro i Norrbotten och planerar att öppna ett nytt kontor i Boden. – Vår strategi, arbetssätt och filosofi är att vi är lokala. Vi centraliserar oss inte till någon storstad. Vi ska ha verksamhet där vi har vår råvara, säger Sveaskogs vd Hannele Arvonen.

Besparingsprogram på MSEK 600 med full effekt 2021 - upp till 300 tjänster berörs

Publicerad 16 sep 2019 08:51

BillerudKorsnäs introducerar ett kostnadsbesparingsprogram för att säkerställa långsiktig effektivitet och lönsamhet. Åtgärderna inkluderar personalminskningar inom främst administration samt inköpsbesparingar och effektiviseringar i hela verksamheten.

Nu startar bygget av Europas första anläggning för pyrolysolja vid Setra Kastet

Publicerad 16 sep 2019 08:42

Träindustriföretaget Setra och Preem samarbetar kring produktion av pyrolysolja från sågspån. Det gemensamägda bolaget Pyrocell ska producera råvara för framställning av biodrivmedel. Nu börjar bygget av anläggningen vid Setra Kastet sågverk i Gävle.

Budgetsatsningar för växande skogsnäring och hållbart skogsbruk

Publicerad 11 sep 2019 15:50

Regeringen betonar skogens betydelse för hållbara lösningar på viktiga samhällsfrågor och föreslår i budgetpropositionen för 2020 fortsatt finansiering av det nationella skogsprogrammet. Regeringen föreslår även satsningar på 30 miljoner kronor årligen under 2020-2022 för att bidra till en effektiv bekämpning av skogsskador och särskilt granbarkborreangrepp. Vidare satsar regeringen 50 miljoner årligen fram till 2022 på att stärka och värna äganderätten för skog. Satsningarna är del av höstbudgeten och budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ökad kapacitet, större flexibilitet och lägre utsläpp vid Arctic Paper Kostrzyn

Publicerad 10 sep 2019 15:36

Arctic Paper har nu genomfört en investering på 10 miljoner euro vid sitt polska bruk i Kostrzyn. Kapaciteten för PM1 i bruket har utökats med 30 000 ton per år och produktportföljen har breddats. Investeringen har fullt ut finansierats av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD).

Ola Thomasson ny chef för Rottneros Bruk

Publicerad 9 sep 2019 14:59

Rottneros har utsett Ola Thomasson till ny fabriksdirektör för Rottneros Bruk. Ola kommer närmast från Valmet där han haft positionen som Director Global Site Operations Tissue. Han tillträder senast den 1 Januari 2020 och kommer att ingå i Rottneros koncernledning.

BillerudKorsnäs utser hållbarhetsdirektör

Publicerad 5 sep 2019 09:39

BillerudKorsnäs hållbarhetschef Malin Ljung Eiborn tar den 1 oktober plats i koncernledningen som hållbarhetsdirektör. Hållbarhet blir därmed en egen avdelning på koncernnivå istället för som tidigare en del av kommunikationsavdelningen.

1 2 3 4 5 ... 175 | | Sista