1 2 3 4 5 ... 161 | | Sista

Södras första robotmedarbetare

Publicerad 17 jan 2019 11:44

Södra välkomnar Clerk, företagets första digitala robotmedarbetare. Clerk är en mjukvarurobot som arbetar på sex avdelningar med expertis inom regelbundna, repetitiva och tidskrävande uppgifter. Med hjälp av Clerk ska Södras medarbetare få en mer värdeskapande vardag.

BillerudKorsnäs tillsätter chef för division Solutions

Publicerad 15 jan 2019 11:22

BillerudKorsnäs meddelar idag att man utser Anders Lundin till chef för Solutions, en av bolagets tre divisioner i den nya organisationen.

Hans Djurberg blir ny ordförande för FSC International

Publicerad 11 jan 2019 07:47

Hans är ansvarig för hållbarhetsfrågor i affärsområde Skog och blir ny ordförande för Forest Stewardship Council (FSC) International.

SCA-medarbetare prisas för upprop mot sexuella trakasserier i skogsbranschen

Publicerad 11 jan 2019 07:43

Elin Olofsson, som arbetar som verksamhetsutvecklare vid SCA Skog, får priset Årets SLU-alumn 2018. Hon får utmärkelsen för sitt arbete med att öka jämställdheten och motverka sexuella trakasserier i skogssektorn och inom SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Elin var en av dem som startade #slutavverkat på Instagram som blev skogssektorns del i metoo-rörelsen. – Det här priset är ett erkännande för alla som vågat berätta och för dem som kämpar i vardagen, säger Elin Olofsson.

Stora Enso inleder samarbete med H&M-gruppen och Inter IKEA-gruppen för att industrialisera TreeToTextile

Publicerad 10 jan 2019 15:14

TreeToTextile AB är sedan 2014 ett joint-venture mellan H&M-gruppen, Inter IKEA-gruppen och innovatören Lars Stigsson med syfte att utveckla nya textilfibrer på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. I slutet av december meddelade TreeToTextile att Stora Enso ansluter sig till partnerskapet och stödjer industrialiseringen av TreeToTextiles produktionsprocess genom att bygga en demoanläggning vid en av deras nordiska anläggningar.

400 sommarjobb att söka på BillerudKorsnäs 2019

Publicerad 7 jan 2019 11:29

Idag öppnas webbansökan till BillerudKorsnäs sommarjobb för 2019. Jobben finns från Östergötland i söder till Norrbotten i norr och inom en rad olika verksamhetsområden, från produktion och underhåll till inköp, IT och laboratoriearbete.

Essitys utsläppsmål i linje med Parisavtalet om klimatförändringar

Publicerad 20 dec 2018 09:43

Essitys nya mål för att minska utsläppen av växthusgaser har godkänts av initiativet Science Based Targets. Det innebär att Essitys hållbarhetsåtaganden överensstämmer med Parisavtalets målsättning för att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader.

Stora Enso och FSC® ingår strategiskt samarbete

Publicerad 20 dec 2018 09:22

Stora Enso och Forest Stewardship Council® (FSC) har undertecknat ett internationellt avtal om ett långsiktigt strategiskt samarbete för att utveckla och främja ett hållbart skogsbruk.

Forskning för skogsindustrin i 70 år

Publicerad 17 dec 2018 16:20

Många lokaler bär på en historia, men inte alla har fortsatt stor betydelse för framtiden. Lab 48 i MoRe-huset i Örnsköldsvik firar i år 70 år och är en byggnad där avancerad forskning och utveckling har skett och fortsätter att ske. Här har syrgasblekning och Kappa-Batch av stor betydelse för massaindustrin utvecklats och huset rymmer idag en rad avancerade och unika pilotutrustningar för MoRe och RISE Processum.

Stora Enso gör en miljöinvestering i Sverige

Publicerad 14 dec 2018 09:42

Stora Enso har beslutat att investera 232 miljoner kronor på Skoghalls Bruk i en utbyggnad av befintlig reningsanläggning. Genom ökad kapacitet och modernare teknik blir reningen effektivare vilket minskar verksamhetens miljöpåverkan för att möta framtidens miljökrav.

1 2 3 4 5 ... 161 | | Sista