1 2 3 4 5 ... 174 | | Sista

Andravåg av barkborrar orsakar nya angrepp

Publicerad 15 aug 2019 09:43

En andra våg av granbarkborreangrepp sveper över södra och mellersta Sverige just nu och förvärrar årets bekymmersamma situation. Det är en ny generation granbarkborrar som börjat svärma men istället för att övervintra angriper den träd, visar Skogsstyrelsens kontroller.

Ekopark Hornslandet har Sveriges äldsta tall

Publicerad 5 aug 2019 14:34

Ekopark Hornslandet, öster om Hudiksvall, är ett av Sveriges mest unika naturområden. Här kombinerar statliga Sveaskog skogsbruk med naturvård för mer insekter, djur och fiskar. Här finns också Sveriges äldsta tall på 770 år.

Stora Enso säljer sin andel i pappersbruket i Dawang till sin samriskpartner Huatai

Publicerad 5 aug 2019 14:19

Stora Enso har undertecknat ett avtal om att avyttra sin andel på 60 procent i det kinesiska Dawang-bruket till sin partner i samriskföretaget, Shandong Huatai Paper.

BillerudKorsnäs först med maskinproduktion av pappersbatteri

Publicerad 5 aug 2019 14:06

BillerudKorsnäs fortsätter utvecklingen av pappersbatteriet och har under våren genomfört världens första produktion på en pappersmaskin. Projektet är därmed ett steg närmare en kommersialisering av både små- och storskalig energilagring i ett pappersbatteri.

Stora Enso undersöker expansionsmöjligheter inom Wood Products

Publicerad 5 aug 2019 09:07

Stora Enso har inlett förstudier för eventuella investeringar, dels i en ny enhet för korslimmat trä (CLT) i anslutning till bruket i tjeckiska Ždírec, dels en ny enhet för byggbalkar vid Ybbs bruk i Österrike. Stora Enso planerar även att konsolidera produktionen för ökad effektivisering av verksamhet och tillgångar.

Utredning för hållbart skogsbruk, stärkt äganderätt i skogen och biologisk mångfald

Publicerad 5 aug 2019 09:04

Regeringen tillsätter en utredning för att stärka äganderätten till skogen och lämna förslag på nya flexibla skydds- och ersättningsformer. Utredningen ska också ge förslag på hur Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi. Utredningen är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Ny VD för Domsjö Fabriker

Publicerad 4 jul 2019 09:02

Björn Vedin har utsetts till blivande VD för Domsjö Fabriker.

Katarina Levin – ny VD för Setra

Publicerad 1 jul 2019 10:39

Katarina Levin har utsetts till ny VD och koncernchef för träindustriföretaget Setra. Hon kommer närmast från SCA Wood där hon arbetar som marknadsdirektör. Katarina Levin har lång erfarenhet från ledande positioner inom träindustrin, bland annat som sågverkschef för SCA Tunadal och Bollsta.

Stora Enso planerar att konsolidera produktionen av granvirke till ett sågverk i Finland

Publicerad 27 jun 2019 13:26

Stora Enso planerar att konsolidera den finska produktionen av granvirke till sågverket i Varkaus. Planen innebär en permanent stängning av Kitee sågverk och en produktionsökning i Varkaus. Målet är att öka lönsamheten och konkurrenskraften genom att skapa ett helt integrerat sågverk för granvirkesproduktion i Varkaus och på så sätt optimera synergieffekterna från befintliga bruk för LVL (lamineratfanérvirke), massa och kartong.

Ny årlig statistik ökar kunskapen om svenska skogar

Publicerad 27 jun 2019 13:19

I dag presenteras för första gången samlad officiell statistik över hur mycket formellt skyddad och frivilligt avsatt skog som finns, hur mycket skogsägare lämnat som miljöhänsyn och hur mycket improduktiv skog vi har i Sverige. Statistiken kommer i fortsättningen att presenteras årligen och har tagits fram med hjälp av bland annat satellitbilder och nya analyser av geografiska data.

1 2 3 4 5 ... 174 | | Sista