1 2 3 4 5 ... 178 | | Sista

Kortsiktig produktionsanpassning vid Södras sågverk

Publicerad 8 nov 2019 09:46

Södra har beslutat att ta förlängda produktionsstopp under jul och nyår vid sågverken. Uppehållet sker för att möta en lägre efterfrågan på sågade trävaror de kommande månaderna. Stoppen beräknas ge en minskad produktion med 30 000 m3.

Ökat intresse för lövtimmer i Sverige

Publicerad 7 nov 2019 15:20

Efterfrågan på lövtimmer, i synnerhet björktimmer, ökar hos både svenska och internationella skogsindustrier. – Samtidigt märker vi hur intresset för att odla andra trädslag än gran ökar bland svenska skogsägare på grund av stormar och granbarkborrar, säger Jonny Carlsson, virkesköpare på Sveaskog, Sveriges största skogsägare.

Lennart Holm utsedd till tf VD för BillerudKorsnäs

Publicerad 5 nov 2019 11:17

Styrelsen i BillerudKorsnäs AB har utsett nuvarande styrelseordförande, Lennart Holm, till tillförordnad VD från den 5 november 2019. Petra Einarsson lämnar som VD med omedelbar verkan.

Stora Enso planerar att flytta sitt huvudkontor till en ny träbyggnad i Helsingfors

Publicerad 4 nov 2019 10:24

Stora Enso samarbetar med det finska pensionsförsäkringsbolaget Varma för att bygga ett nytt huvudkontor i centrala Helsingfors. Stora Enso kommer att hyra en del av byggnaden, som kommer att bli ett exempel på modern träarkitektur i världsklass.

BillerudKorsnäs och SKF i samarbete för bättre effektivitet

Publicerad 4 nov 2019 10:05

BillerudKorsnäs och SKF samarbetar för att minska underhållskostnader, öka produktionen och stärka hållbarhetsarbetet vid Karlsborgs bruk i Kalix.

Svensk skogsindustri känner av vikande global konjunktur

Publicerad 31 okt 2019 08:54

I Skogsindustriernas tredje marknadsrapport för året konstateras att den vikande konjunkturen i framförallt Europa är kännbar för svensk skogsindustri. Sågverken lyckas delvis kompensera detta genom ökade leveranser till nya marknader. Massabruken ökar sin export relativt kraftigt till Kina, men till lägre priser. Pappersleveranserna har hittills minskat med fyra procent jämfört med 2018.

Produktionen delvis igång igen efter kabelbrand på SCA Ortviken

Publicerad 28 okt 2019 11:06

- Igår startades en av tre pappersmaskiner och arbetet fortsätter med att säkra driften i alla delar av fabriken. Därefter kommer de båda andra maskinerna att tas i drift, säger SCAs kommunikationsdirektör Björn Lyngfelt.

27 förslag för fossilfri konkurrenskraft

Publicerad 28 okt 2019 10:15

Den svenska industrin har genom Fossilfritt Sverige tagit fram ett 27-punktsprogram med förslag på åtgärder för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan har idag tagit emot förslagen i samband med ett presseminarium tillsammans med företrädare för Fossilfritt Sverige.

Södras genombrott möjliggör återvinning av textil i stor skala

Publicerad 28 okt 2019 10:08

I dag finns det ingen aktör i världen som i stor skala kan återvinna fiber med ursprung från blandmaterial. Södra har nu tagit fram en lösning som möjliggör cirkulära flöden inom mode- och textilbranschen.

RISE går in som ägare i MoRe Research i Örnsköldsvik

Publicerad 24 okt 2019 08:07

Forskningsinstitutet RISE köper 60 procent av aktierna i MoRe Research. Örnsköldsviksföretaget MoRe Research är ledande inom forskning, analyser och industrinära process- och produktutveckling i papper-, massa- och bioraffinaderiindustrin. Affären är en del av RISE satsning på att expandera verksamheten längs Norrlandskusten.

1 2 3 4 5 ... 178 | | Sista