Annonsera/Advertise

Advertising - SPCI Printed Products & Web

 

 

Svensk Papperstidning 2020

 

SPCI MEDIA KIT 2020 (PDF)

 

SPCI The Swedish Association of Pulp and Paper Engineers has a range of products that are great marketing tools for businesses in the pulp and paper industry. With more than a 100 years of experience of spreading technical knowledge and networking the association has become the important social business network that it is today - and its printed products are well-established and considered being of high quality and credibility. Svensk Pappertidning is perhaps the most well-known of our products and was founded in 1898.

Welcome to advertise with us!

Best regards


Camilla Herrera

Customer Relations/Advertising

Phone:
E-mail:

+46 (0)8 - 783 82 54
+46 (0)73 - 440 16 19

camilla.herrera@spci.se

....................................................................................................

Svensk Papperstidning (A4-format)

Svensk Papperstidning är branschtidning för massa- och pappersindustrin sedan 1898 samt medlemstidning för branschens nätverk SPCI Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen. För annonsering i Svensk Papperstidning, tryckta versionen, se mediainformation ovan (PDF).

Ett nytt koncept för SPCI 2013 var SPCI Convention. SPCI Convention är en tids-och kostnadseffektiv mötesplattform kombinerat med kvalitetssäkrat konferensinnehåll, vilket ger de bästa förutsättningar att göra evenemangupplevelsen givande för alla inblandade. SPCI Convention är ett skräddarsytt format sammansatt av SPCI för att tillgodose önskemål från branschen ­– anpassat för att passa de behov och budgetar för enskilda deltagare, både konferensdeltagare och de involverade i utställningen.

Klicka här för information om SPCI Convention

English: Svensk Papperstidning is the leading trade magazine of the Swedish pulp & paper industry since 1898 and member magazine of the industry's social business network SPCI - the Swedish Association of Pulp and Paper Engineers.

A new concept for SPCI in 2013 was SPCI Convention. SPCI Convention is a time and cost efficient meeting platform combined with quality assured conference content, giving the best possible conditions to make the event experience fruitful for all participants. SPCI Convention is a tailor made event format brought together by the association SPCI to meet the requests from the industry – adjusted to fit the needs and budgets of individual participants, both conference delegates and those also involved in the exhibition.

For information about SPCI Convention

SPCI Magazine

Ibland sätter Svensk Papperstidning internationella evenemang i fokus och kan då utkomma i formen av SPCI Magazine och översätts då till engelska.

On occation, Svensk Papperstidning focuses on international events and is published in the form of SPCI Magazine which is translated to English.

SPCI Medlemsmatrikel (A5-format)

SPCI Medlemsmatrikel är ett värdefullt verktyg för alla inom massa- och pappersindustrin. Matrikeln distribueras till samtliga medlemmar i SPCI, men köps även av andra verksamma i branschen som är i behov av det viktiga nätverk som SPCIs ca 2600 medlemmar utgör. Matrikeln innehåller kontaktuppgifter och foton samt kortare information om de svenska bruken. För annonsering i matrikeln, se mediainformation ovan (PDF).

English: SPCI Directory is a valuable tool for everyone working in the pulp and paper industry. The directory is distributed to the members of SPCI, but is also purchased by other pulp and paper professionals and used frequently to find the right business contacts. The directory contains contact details and photos of SPCI members as well as basic information on the Swedish mills.