SPCI:s höstmöte i Gävle:

Kom inte och säg att det inte finns möjligheter!

När Statens Järnvägar borstat bort snön från rälsen och Vägverket plogat allfarvägarna så samlades 270 SPCI-medlemmar på årets höstmöte i Gävle. Stora Ensos vd Jouko Karvinen var det stora dragplåstret på konferensen.

Massa- och papperssektionen hade arbetat hårt med att sätta samman ett spännande program för årets höstmöte. Resultatet blev, enligt många, det bästa i de här sammanhangen. Stora Ensos koncernchef Jouko Karvinen var Höstmötets stora begivenhet.

Jouko Karvinen delade med sig av sina personliga tankar kring världen i allmänhet och skogsindustrin i synnerhet i dag och i morgon. Han underströk att dagens unga växer upp i en värld som är väsensskild från den som de flesta av oss i salongen upplevt. Det förpliktigar och kräver förändring, inte minst av skogsindustrin!

När Jouko Karvinen tillträdde koncernchefsposten i Stora Enso hösten år 2006 tog en ny period vid med rationaliseringar för att sänka kostnaderna. Men det går inte att spara sig till lönsamhet hela tiden.

Hur får man då lönsamhet i den nordiska skogsindustrin när vissa pappersprodukter möter vikande efterfrågan? Vilka produkter ska vi tillverka i vår bransch. Törs vi vara offensiva eller förstör vi kapital om det är fel saker vi satsar på?

– Vad händer till exempel med våra läsbeteenden? Jag läser dagstidningar, men det gör inte min son som är 25 år. Kommer han att läsa tidningar i min ålder? Knappast, sade Karvinen med tydlig adress till tidningspappersindustrin att det krävs innovationer.

– Vi måste se mer till människors behov.

20 000 barn dör varje dag i världen för att de inte har mat och diarrésjukdomar dödar fler än 5 000 barn varje dag. Enorma mängder mat slängs på grund av att den blivit otjänligt till följd av undermåliga förpackningar.

– Så kom inte och säg att det inte finns möjligheter för vår skogsindustri.

Hållbarhet blir allt mer viktigt om den här planeten ska leva. Vi måste göra mer av mindre. Resurserna krymper.

– Det finns mer plast i oceanerna än plankton, fortsatte Stora Ensos vd för att understryka det nödvändiga i en förändring av vårt leverne och en användning av återvinningsbara material. Tio miljoner ton – ett område lika stort som Norden –  fyller världshaven med plast som inte bryts ned. Hur ska det se ut år 2050 när jorden befolkas av ytterligare tre miljarder människor?

Det går samtidigt inte att sitta och titta på trädet och fråga oss vad vi ska göra med det. Vi måste fråga konsumenterna om vad de behöver och sedan fokusera på sådant vi kan göra. Men det innebär också ständiga förbättringar.

Här är Karvinens presentation i text och bild. JoukoSPCI.pdf

SPCIs höstmöte i Gävle. Vi var där!

Från vänster: Thomas Lagerberg, ABB, höll ett mycket entusiasmerande föredrag om möjligheterna med automation i framtiden. Thomas berättade att han bl a håller sig à jour med framtiden genom att dissekera TV-spel som Wii Nintendo. M-real Husums Hanna Järnrud, tvåa i övre raden från vänster, talade om det svåra i att skapa engagemang, delaktighet och ansvarstagande i en krympande organisation. Idag ska Husum köras av färre än 800 medarbetare. Hur ska bruket vara fortsatt konkurrenskraftigt trots minskade resurser? Jens Olsson, civilingenjör med kompetens inom energiåtervinning på SCA, talade om hur närsaltstryrning till bioreningen kan bli så optimal som möjligt, medan Jon Haag från Billerud talade varmt om Fibreform, Billeruds förpackning som utmanar plast inom vissa områden. Allt mer vit kraftliner på bekostand av brun blir resultatet av arbetet vid Smurfit Kappa kraftliner, sade Bo Johansson på bruket. Erik Nelson, Holmen Paper Braviken, höll ett anförande om brukets energioptimering vid TMP-tillverkning. Eriks process tar vid när veden flisats och tvättats. Med hjälp av tillsatser av kemikalier ska flisen göras lättare att bryta sönder och på så sätt sparas energi. Korsnäs vd Christer Simrén, hälsade besökarna välkomna till Gävle och Korsnäs. Christer Simréns anförande om hur Korsnäs arbetar med olika förpackningslösningar intresserade också Stora Ensos koncernchef som sade att han skulle be sina medarbetare att ta en närmare titt på detta. Första steget för TMP-Plus är taget, sade Sofia Sandén på SCA Ortviken medan Sofia Reyer, Stora Enso Kvarnsveden, konstaterade att det inte räcker med att utvärdera medelvärden i jakten på rätt fiberbearbetning av mekanisk massa. Till sin hjälp hade Sofia två hinkar fyllda med massa och vatten. Anna Welin, Södra Värö, redogjorde för filtrerbarhet på mesa kopplat till investeringar i brukets kausticering.

 

Magnus Johansson, Pöyry pratade med Skoghalls Carl-Johan Albinsson.


Åsa Frössling Älveroth, Pöyry minglade med Linda Wit, Stora Enso Skoghall och Anders Gustafsson, Promt International.

 

Per Holm och Anders Björn från Metso träffade Emma Jönsson från Siemens.

 

Kajsa Fougner, Stora Enso Skoghall, Ola Åkesson, Billerud Skärblacka och Eva-Lena Strömberg, Billerud Skärblacka.


Gruppfoton på plats- och brukschefer i den svenska massa- och pappersindustrin av det här slaget visar det unika samarbetsklimatet som råder i svensk skogsindustri idag. På tisdagsförmiddagen hade tolv plats- och brukschefer anlänt till Gävle. Det skulle visa sig bli ett par till under dagen.


 

 
Mikael Hedlund, Ewa Arve

Kommentarer