Saugsbrugs står till sommaren

Norske Skog Saugsbrugs kommer att stå ända till slutet av juni på grund av eldsvådan.

Elden som slog ut delar av elkablaget på Norske Skog Saugsbrugs i början av februari orsakade större skada än vad bruket först befarat. Elkablage till TMP anläggningen förstördes vid branden och kommer att ta tid att ersätta.

Branden utbröt i fiberförsörjningen på bruket och Saugsbrugs egen personal tillkallade brandkår som snabbt fick elden under kontroll.

Men all produktion av brukets 550 000 ton SC-journalpapper ligger nere ända till juni månads slut.

Skador på anläggningen och inkomstbortfall till följd av produktionsstopp täcks av försäkringar med självrisk på ca 15 miljoner norska kronor, enligt Norske Skog.

MH

Kommentarer