Östrand får öka massatillverkningen

Miljödomstolen ger klartecken till produktionsökning på Östrand.

Nu är det grönt. Miljödomstolen ger Östrands massafabrik tillstånd att öka tillverkningen till 660 000 ton per år.

Östrands massafabrik får öka produktionen av sulfatmassa och CTMP från totalt 530 000 årston till 660 000 ton, varav högst 110 000 ton får vara CTMP.

För närvarande ligger den årliga produktionstakten på ungefär 500 000 ton på årsbasis, skriver Sundsvalls Tidning.

- När nya mesaugnen är färdig innebär den i sig att hela fabriken kan köras effektivare. Planerna är att den ska kunna startas i november, säger platschef Ingela Ekebro.

Den nya mesaugnen ersätter två mindre ugnar och medger högre kapacitet. Oljeanvändningen minskar och driftsäkerheten blir högre.

Svavel och kväveoxider som släpps ut till luft från sodapannan, mesaombränningen och starkgasfacklan har fått nya gränser, liksom utsläpp till vatten.

Östrand åläggs också att under en prövotid minska energiförbrukningen. För el med fem procent och för värme med 15 procent jämfört med 2010, skriver ST.

MH

Kommentarer