Stora Enso Skoghalls Bruk producerar för fullt igen

Måndagen den 10 februari var kartongproduktionen igång fullt ut igen på Skoghalls Bruks båda kartongmaskiner efter explosionen i sodapannan, som inträffade 21 januari.

Sodapannan startade som planerat lördagen den 8 februari. Övriga delar av fabriken har därefter startats upp enligt plan.

Produktionen av kartong har pågått hela tiden, men i reducerad produktionstakt. Kartongmaskinerna har körts växelvis med egenproducerad CTMP-massa och inköpt sulfatmassa.
- Det är väldigt bra att vi hela tiden har kunna hålla igång produktionen. Det har gjort att vi har haft möjlighet att hantera våra kunder på ett bra sätt, säger Carl-Johan Albinsson, platschef Stora Enso Skoghalls Bruk.

Grundorsaken (vatten hade kommit in i sodapannan från en skrubber, som används för att tvätta gaser) till explosionen är hittad och åtgärdad, så en incident som denna ska inte kunna inträffa igen.
- Det är ett mycket bra arbete som gjorts av både vår egen personal och av våra leverantörer. Trots tidspress hararbetet utförts på ett säkert och kontrollerat sätt. Jag är glad över att ingen person kom till skada i samband med explosionen. Dessutom är jag stolt över vår organisations förmåga att hantera en situation som denna. Nu blickar vi framåt och fortsätter vår strävan efter att vara det världsledande kartongbruket, säger Carl-Johan Albinsson, platschef, Skoghalls Bruk.

Pressmeddelande/SE

Kommentarer