Stora Enso stärker samarbetet med IFC i Guangxi i Kina

IFC investerar 356 miljoner RMB (43 MEUR) i Stora Ensos konsumentkartongbruk.

Stora Enso stärker samarbetet med International Finance Corporation (IFC) som ett led i utvecklingen av sitt toppmoderna plantage-, kartong- och massabruksprojekt i Guangxi i Kina. IFC investerar 356 miljoner RMB (43 MEUR) i projektet, vilket motsvarar ett innehav på 5 procent i projektet. Stora Enso fortsätter att äga 83 procent av projektet, och återstående del ägs av Guangxi Forestry Group Co. Ltd och Beihai Forestry Investment & Development Company Ltd.

Stora Enso befinner sig dessutom i slutskedet av en överenskommelse om långsiktig finansiering av första fasen av projektet. Finansieringen sker i form av ett syndikerat lån om 460 MUSD från IFC. Det består av ett lån om 88 MUSD med tolv års löptid från IFC och ett lån om 372 MUSD med en löptid på åtta år från kommersiella banker genom IFC. Finansieringen förväntas få en genomsnittlig ränta på LIBOR +2,40 procent.

IFC har hjälpt Stora Enso i Guangxi med liknande låneformer sedan 2005, och det långsiktiga finansieringspaketet är tänkt att ersätta befintlig finansiering.

– Vi välkomnar det fortsatta stödet från IFC. Det är ett bevis på att vårt arbete i Guangxi håller hög kvalitet, säger Mats Nordlander, Executive Vice President, Stora Enso Renewable Packaging.

Stora Ensos investeringsprojekt är uppdelat i två faser. I den första fasen ska en kartongmaskin byggas och stå klar i början av 2016. Massabruket byggs i den andra fasen och tas i drift när kartongmaskinen är i bruk. Verksamheten kommer att erbjuda kunderna förnybara material till produkter som riktar sig till den växande konsumentmarknaden i Kina. Det innefattar bland annat livsmedels-, dryckes- och konfektyrförpackningar.

En viktig del i avtalet med IFC är en stark hållbarhetsagenda. Den omfattar bland annat utveckling av lokala försörjningsmöjligheter, miljöstandards som håller internationell nivå samt arbetsmiljöfrågor inom industri- och skogsverksamheten.

Stora Enso har cirka 1 100 medarbetare i Guangxi och när det integrerade massabruket är i drift kommer den siffran att vara ungefär 2 000.

Investeringen är föremål för uppfyllandet av sedvanliga villkor för den här typen av transaktioner.

Pressmeddelande/SE

Kommentarer