Undersökning från Pira

Specialpappertillverkning frodas i Indien

Specialpapper kommer att erfara den starkaste tillväxten i Kina, Indien, Brasilien, Turkiet och Polen de kommande fem åren. Det framgår av en undersökning från Pira International.

Studien "The Future of Global Markets for Specialty Papers to 2015", har undersökt marknaden för specialpapper i ett antal länder och identifierat möjligheter och hot som tillverkare och leverantörer står inför. Den tyder på att Indien kommer att leda uppgången under åren 2010-2015. 

Specialpapper tenderar att ha en potential för högre marginaler än pappersmarknaden i övrigt med stabila priser över tid, framgår av undersökningen. 

Pirastudien har tittat på specialpapperskvaliteter inom bl a dekorpapper, flexibla förpackningar, specialtryck– och filterpapper, säkerhetspapper och elektrotekniskt papper. Vidare tyder den på en stagnation i Västeuropa, Japan och USA. På vissa marknader, exempelvis den spanska och brittiska, har tydliga fall av tonnage identifierats medan länderna som nämns inledningsvis är tämligen opåverkade av nedgången i de utvecklade ekonomierna.

MH

Kommentarer