Skogsindustrin räddade Sverige ur finanskrisen

Sverige klarade sig lindrigt undan finanskrisen och det var den svenska skogsindustrins förtjänst.

Skogsindustrin, med massa- pappersindustri och sågverk, räddade Sverige med draghjälp av den starka kronan, skriver Danske Bank i sitt senaste nyhetsbrev.

Skogen står för drygt 10 procent av den totala svenska exporten men med hänsyn taget till nettoexporten så har skogsindustrin stått för upp till 75 procent. Skogsindustrin har lågt importbehov av insatsvaror medan annan svensk industri uppvisade högre import i sina affärer.

MH

Kommentarer