Stora Enso rankas högst i rapport om hållbarhetskommunikation

Stora Enso rankas högst i en ny rapport om hållbarhetskommunikation som omfattar alla 72 bolag inom Nasdaq Stockholms Large Cap index. Rapporten genomförs i syfte att undersöka och mäta hållbarhetskommunikation hos svenska börsbolag och är utförd av ”Mistra Center for Sustainable Markets” (MISUM) på Handelshögskolan i Stockholm.

De företag som ingår i studien (som heter "Walking the Talk") rankas baserat på vad de säger att de kommer att göra ("talk"), och vad de säger att de har gjort ("walk”) med avseende på hållbarhetsarbete. Stora Enso var det enda företaget i rapporten att uppnå högsta poäng, 17/17, inom kategorin "talk" och delade även högsta betyg inom kategorin "walk" med poängen 14/17.

- Det är mycket glädjande att få bra betyg inom ett område som står så högt upp på vår agenda och där vi avsätter så mycket tid och resurser, sa Noel Morrin, Executive Vice President Global Responsibility på Stora Enso.

- Hållbarhet är ett kontinuerligt arbete där såväl definitioner som kriterier för framgång förändras snabbt. Vi arbetar aktivt för att bli en global föregångare när det gäller både sociala och miljömässiga frågor, och en topplacering i MISUM:s rapport visar att vi är på rätt väg.

Pressmeddelande/CS

Kommentarer