Sachen Bruk

Stora Enso investerar i tidningspapper på sitt tyska flaggskepp

Stora Enso investerar 30 miljoner euro, ca 285 miljoner kronor, i sin tidningspappersmaskin vid Sachsen Bruk i Tyskland. En investering i tidningspapper är inte så förvånande som det kan låta.

Stora Enso har stängt en hel del kapacitet på tidningspapper den senaste tiden: Maxaus PM11 har stängt och Varkaus har lagts ned vilket bäddat för Sachsen Bruk som nu kör med full kapacitet, samtidigt som efterfrågan stigit.

Sachen Bruk är ett av Stora Ensos flaggskepp men företaget måste utveckla tillverkningen vid bruket ytterligare.

– Vi har kunder som kräver förbättrade tidningspapper i lägre ytvikter på 42 gram, säger Juha Vanhainen, på affärsområdet Publication Paper.

Sachen Bruk köper returfiber på marknaden och konkurrerar med andra aktörer, men i östra delarna av Tyskland där bruket är lokaliserat, är tillgången på returfiber jämförelsevis god, fortsäter Juha Vanhainen.

– Förbättringen av papperskvalitet och produktivitet kommer ytterligare att öka brukets konkurrenskraft i den utmanande marknadssituation för tidningspapper som råder i Europa.

Investeringarna utförs i pappersmaskinens pressektion och torkparti.

MH

Kommentarer