Ronald R Sederoff årets Marcus Wallenbergpristagare

Ronald R Sederoff tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2017 för sina banbrytande metoder för att kartlägga gener i olika typer av barrträd. Han har också utvecklat växtförädlingen inom skogsbruket.

Professor Ronald R Sederoff, North Carolina State University, USA, är en av pionjärerna inom skoglig genetik. Han var inblandad i nästan alla tidiga studier i genteknik för växtförädling av barrträd och deltog också i kartläggningar av hela arvsmassan för olika trädslag.

Ronald R Sederoff tilldelas Marcus Wallenbergpriset 2017 på 2 miljoner kronor för sina upptäckter.

Ronald R Sederoff har förklarat att avsikten med hans arbete är att öka kunskapen om trädens biologi och söka tillämpningar för växtförädling. År 1988 grundade han The Forest Biotechnology Group vid North Carolina State University för att koncentrera arbetet på skoglig genetik. Skogsförädling hade dessförinnan handlat om vilka egenskaper som ärvs utan tanke på hur de styrs av olika gener.

Ronald R Sederoff var en av de första som försökte koppla trädens biologiska egenskaper till den genetiska informationen i träd, så kallad genetisk mappning, och använda bästa tillgängliga metoder för att identifiera viktiga karaktärsdrag som tillväxt, träkvalitet och motståndskraft mot sjukdomar. Hans grupp har arbetat aktivt med att sekvensera arvsmassan för bland annat tall och amerikansk kastanj.

Hans grupp har också specialiserat sig på den molekylära grunden för strukturen i trä med särskilt fokus på reaktionsvägen för lignin och de proteiner som är inblandade i cellväggens uppbyggnad.

Ronald R Sederoff har försett skogsindustrin med nya metoder och applikationer för växtförädling. Han har bland annat bidragit med värdefull information som kan användas för att rehabilitera till exempel den amerikanska kastanjen, som står på randen till utplåning till följd av en förödande svampsjukdom.

Åtskilliga av gruppens upptäckter har beviljats patent i USA.

Marcus Wallenbergprisets priskommitté förklarar i sin motivering att Ronald R Sederoffs insatser har stor betydelse för forskningen inom skoglig molekylär genetik. Förbättringar inom skogsförädling för att öka produktiviteten och åstadkomma en snabbare genetisk vinst hör till de mest påtagliga framstegen i gruppens arbete.

– Skoglig bioteknik är ett fält som utvecklas snabbt tack vare många lysande upptäckter, nya uppfinningar och högintressanta publikationer. Nya framgångar inom studier av arvsmassan kommer att göra fältet ännu mer intressant i framtiden, säger professor Gunilla Jönson, som är ordförande i Marcus Wallenbergprisets prisnämnd.

Marcus Wallenbergpriset 2017 kommer att delas ut av Hans Majestät Konungen i samband med en högtidlighet i Stockholm i oktober i år.

I bild: Ronald R Sederoff och Jack Saddler, ledamot av Marcus Wallenbergprisets prisnämnd.

Pressmeddelande/CS

Kommentarer