Munksjö och Ahlstrom blir Ahlstrom-Munksjö

Den 1 april blev fusionen mellan Munksjö Oyj och Ahlstrom Abp klar och i samband med detta ändrades det sammanslagna bolagets namn till Ahlstrom-Munksjö Oyj (“ Ahlstrom-Munksjö ”).

Ahlstrom-Munksjö har en sammanlagd årlig omsättning som uppgår till cirka 2,2 miljarder euro, cirka 6 200 anställda och 41 produktions- och konverteringsanläggningar i 14 länder.

Det sammanslagna bolagets namn ändrades till Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Ahlstrom-Munksjö”) vid registreringen av verkställandet av fusionen den 1 april.

Jan Åström, Ahlstrom-Munksjös vd och koncernchef, säger:

”Efter månader av förberedelser kan vi äntligen börja agera som ett bolag. Genom att slå samman vår erfarenhet, vårt kunnande och vår innovationskapacitet kan vi tillföra ytterligare värde för alla kunder och intressenter. Jag är övertygad om att vi genom att fokusera på ökad effektivitet och sänkta kostnader utan att samtidigt kompromissa med vårt kvalitetsledarskap kan uppnå den kommunicerade målsättningen om årliga kostnadssynergier på 35 miljoner euro samt även öka tillväxtmöjligheterna. Det är en ära att få leda vårt sammanslagna team av kompetenta medarbetare och jag ser fram emot vår framtid som Ahlstrom-Munksjö.”


Pressmeddelande/CS

Kommentarer