Forskning och innovation i fokus när landsbygdsministern besökte Stora Ensos innovationscenter i Sickla

Regeringens forskningsproposition var ett av ämnena för dagen när landsbygdsminister Sven-Erik Bucht nyligen besökte Stora Ensos innovationscenter i Stockholm,

- Vi tycker det är bra att forskningspropositionen har ett långsiktigt tioårigt perspektiv. Vi hoppas att detta tidsperspektiv även får genomslag vid tilldelningen av forskningsmedel, så det inte blir så många korta projekt på 1-2 år. De bästa forskarna ska inte lägga en stor del av sin tid  på att skriva ansökningar, utan det vore önskvärt att de fick medel beviljade för en längre tid, sa Mikael Hannus, Innovationschef Sverige, Stora Enso vid besöket.

Önskemål om nationell forskningsplattform

Mikael berättade även om arbetet med att den nationella forskningsplattformen, där Stora Enso tillsammans med fem andra skogsindustriföretag, KTH och Chalmers vill skapa en långsiktig och sammanhållen forskningsplattform för nya biobaserade material och kemikalier från skogsråvara.

- Det skulle vara värdefullt för alla parter att få till denna forskningsplattform. Vi ser en möjlighet att genom Regeringens samverkansprogram komma vidare med att skapa denna plattform, berättar Mikael Hannus.

På bild fr vänster: Mikael Hannus, innovationschef Sverige, Jessika Szyber, affärsutvecklingschef, Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Ingrid Englund, plats- och labchef Innovationscentret, Per Lyrvall, Sverigechef, och Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister.

Pressmeddelande/CS

Kommentarer