De ryska virkestullarna

Fungerande virkesleveranser – men först om två år

Beskedet om att Ryssland sänker exporttullarna på virke från 15- till sannolika 2 euro per kubikmeter är glädjande för en stor del av skogsindustrin. Risken för virkesbrist minimeras och priserna på rotposter kan påverkas. Men det tar tid innan beslutet får verkan.

Beskedet om sänkta ryska exporttullar väntas få konsekvenser för vedfångsten men samtidigt tar det tid innan vi ser eventuella effekter av beslutet. Först i slutet av nästa år kan Ryssland vara medlem i WTO, vilket var ett ryskt krav för att sänka tullarna. Tidigast om två år väntas  distributionsapparaten för det ryska virket vara i drift. Från finskt håll ser man Ryssland som en pålitlig aktör och leverantör, medan svenska skogsindustrier är lite mer försiktiga med hur man på sikt ser på leveranserna, visar Svensk Papperstidnings rundringning. En reducering av den ryska tullavgiften påverkar hela regionen men det återstår att se hur stora volymerna blir på marknaden till följd av det ryska beslutet. Industrierna närmast ryska gränsen tar in ved med järnväg medan volymerna till Sverige främst går sjövägen från Sankt Petersburgsregionen. Ryssland måste bygga upp sin exportdistribution igen eftersom den förra nedmonterades när landet beslutade att satsa på en egen inhemsk skogsindustri, men nordiska skogsbolag säger att de är behjälpliga i det arbetet.


MH

Kommentarer