Holmen utser hållbarhets- och kommunikationsdirektör

Holmen har utsett Stina Sandell till hållbarhets- och kommunikationsdirektör, vilket är en ny tjänst där hon rapporterar till VD och är medlem i koncernledningen.

- Holmen har under lång tid arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor. Vi bidrar med våra stora förnyelsebara skogs- och vattenkrafttillgångar samt produkter baserade på färska fiber till omställningen mot ett mer hållbart samhälle, säger Holmens VD och koncernchef Henrik Sjölund. Med den nya tjänsten vill vi bättre dra nytta av våra goda förutsättningar inom hållbarhet för att stärka vår affär.

Stina Sandell kommer närmast från en tjänst som hållbarhetschef på SBAB och har dessförinnan bland annat varit hållbarhets- och kommunikationschef på AMF. Hon tillträder sin nya tjänst under maj månad.

Nuvarande kommunikationsdirektör Ingela Carlsson har, efter nio år på posten, valt att lämna.

- Ingela Carlsson har på ett föredömligt sätt utvecklat kommunikationsarbetet i Holmen och under alla år visat ett enormt engagemang. När nu Ingela väljer att ta sig an nya utmaningar utanför bolaget önskar vi henne all lycka, säger Henrik Sjölund.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer