Haveri i BillerudKorsnäs produktion av halvkemisk massa till PM6 i Gruvön

Ett större haveri har skett i kokaren av halvkemisk massa i BillerudKorsnäs massalinje i Gruvön. Massalinjen förser flutingmaskinen PM6 med massa och följaktligen kan för närvarande ingen fluting från PM6 produceras.

Haveriet av massalinjen påverkar inte den integrerade kemiska massafabriken, det påverkar inte heller produktionen av kraftpapper, liner eller vätskekartong.

- Vid denna tidpunkt är det inte möjligt att uppskatta de ekonomiska skadorna och konsekvenserna på kundleveranser, men det kommer att få en betydande inverkan på innevarande kvartals resultat. Vi kommer att återkomma med ytterligare information när vi vet vad effekten kommer blir, säger Per Lindberg, VD och koncernchef BillerudKorsnäs.

Pressmeddelande/CS

Kommentarer