Stora Enso investerar 7 miljoner EUR för uppförande av en kondensturbin vid enheten i Hylte Bruk

Stora Enso i Hyltebruk beviljas drygt 7 miljoner EUR för uppförande av en kondensturbin som ska ta hand om brukets överskottsånga.

Sedan bruket minskade produktionskapacitet 2012 respektive 2013 har det funnits överskottsånga som har friblåst ut över taken.

Brukets två pannor som genererar ånga idag eldar så kallad RT-flis (returträflis) och försörjer bruket med el och ånga till pappersproduktion och uppvärmning.

Genom en kondensturbin kan ånga som kommer från de två pannorna tas hand om och omvandlas till elektricitet. Bruket ökar sin självförsörjningsgrad av grön el från 10 till över 20 procent. Behovet av inköpt el minskas med motsvarande uppvärmningskostnaden av 5000 villor.

– Det är fantastiskt kul att inom så kort tid sedan förra investeringsbeslutet återigen få meddela ett nytt positivt besked. Detta bevisar att koncernen och divisionen fortsättningsvis ser Hylte som en stark aktör för produktion av tidningspapper, säger Håkan Naij brukschef på Hylte.

Den nya turbinen som placeras på kraftblocket väntas vara i drift under tredje kvartalet 2018.

 

 

Pressmeddelande/CH

Kommentarer