BillerudKorsnäs produktion av fluting i Gruvön igång

Massalinjen och flutingmaskinen PM6 är tillbaka i produktion igen efter tidigare stopp på grund av haveri i kokaren av halvkemisk massa.

Den direkta effekten på EBITDA av haveriet uppskattas till cirka MSEK 25 efter försäkringsersättning.

"Den direkta effekten av haveriet kunde begränsas tack vare ett mycket effektivt arbete i bruket och vi kunde därmed  starta upp produktionen relativt snabbt. Nu återstår att begränsa den indirekta skadan i form av uteblivna leveranser och kundrelationer.”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef BillerudKorsnäs.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer