Annica Gerentz lämnar Södra

Annica Gerentz, kommunikationsdirektör, har på eget initiativ beslutat sig för att lämna Södra. Hon lämnar Södra i höst och rekrytering av hennes efterträdare har inletts.

Annica Gerentz har de senaste åren arbetat med att bygga upp en kommunikationsavdelning i Södra och anpassa denna till Södras koncernstrategi som bland annat innebär att vara en sammanhållen koncern, Ett Södra. Hon har lett arbetet med att utveckla såväl varumärke som extern och intern kommunikation, har gjort en strategisk varumärkesöversyn, implementerat en ny visuell identitet, lanserat en ny webbplats och en digital arbetsplats för medarbetare i Södra samt etablerat Södra i olika sociala medier.

- Annica Gerentz har på ett förtjänstfullt sätt förflyttat Södras kommunikationsarbete på flera olika plan, inte minst inom Södras digitala närvaro. Hon har också starkt bidragit till att förvalta och utveckla Södras starka varumärke, vilket är ett arbete som är högt prioriterat i Södras framtid, säger Lars Idermark, vd och koncernchef.

Annica Gerentz ingår i Södras koncernledning och hon är kvar i sin roll fram till och med 31 augusti 2017.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer