RISE-medarbetare ska leda svenskt standardiseringsarbete inom massa och papper

Fredrik Aldaeus från RISE har utsetts till ny ordförande för SIS tekniska kommitté för standardisering inom massa och papper.

- Jag ser fram emot att bidra till standardiserade provningsmetoder som kommer att underlätta produktkontroll och underlätta handel med massa och papper världen över.

Kommittén för Massa och papper, SIS/TK 157, tillgodoser branschens behov att påverka standarder från de internationella och europeiska standardiseringsorganen ISO och CEN. Fredrik Aldaeus märker av efterfrågan av standardisering framför allt inom nya områden.

- Internationellt händer det mycket nu inom standardisering för nanocellulosa och pappersåtervinning. Jag tror även att det inom kort kommer att bli aktuellt med internationella standarder för karaktärisering av lignin.

En annan fråga som står högt på agendan är att uppgradera de gamla nordiska SCAN-testmetoderna till ISO-standarder. Fredriks tidigare arbete med att utveckla dessa metoder kommer att komma väl till pass.

- Vi i norden har lång erfarenhet av provningsmetoder inom massa och papper, och det vore synd att inte öppna upp en sådan guldgruva för den internationella branschen.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer