Skogsindustrin välrepresenterad i Regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi

Representanter från SCA, Stora Enso, Domsjö Fabriker och Skogsindustrierna finns med på listan för de 25 personer som ingår i samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Syftet med samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi är att gemensamt kraftsamla innovationsinsatser för att den biobaserade ekonomins andel ska växa och främja cirkulära lösningar. Det är ministrarna Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister samt Karolina Skog, miljöminister som gemensamt är ansvariga för samverkansprogrammet  och beslutar vilka representanter som ska ingå i programmet. Camilla Lehorst, Näringsdepartement, är projektledare för programmet.

- Det är hedrande att få möjlighet att ingå i samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi. Att i detta forum få visa på skogsindustrins potential som motor i utvecklingen av bioekonomin är oerhört värdefullt både för Stora Ensos verksamhet och för Sveriges konkurrenskraft, säger Per Lyrvall, Sverigechef för Stora Enso som är en av 25 representanter i samverkansprogrammet.

 

Samtliga deltagare i Samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi:


 • Carina Håkansson, Verkställande direktör Skogsindustrierna
 • Katarina Kolar, Projektdirektör, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, division Forest Products
 • Ingrid Petersson, Generaldirektör, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
 • Herman Sundqvist, Generaldirektör, Skogsstyrelsen
 • Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Skåne
 • Christer Forsgren, Teknik- och miljöchef, Stena Recycling AB
 • Helena Jonsson, Ordförande, Lantbrukarnas Riksförbund
 • Per Arfvidsson, Vice verkställande direktör, Lantmännen Group
 • Andreas Regnell, Strategichef, Vattenfall AB
 • Mattias Backmark, Affärsutvecklingschef, Preem Aktiebolag
 • Christina Claesson-Jonsson, Chef forskning och utveckling, NCC
 • Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso
 • Cecilia Strömblad Brännsten, Hållberhetsexpert, H&M Hennes &Mauritz AB
 • Clas Engström, Konsult
 • Pia Sandvik, Verkställande direktör, Rise Research Institutes of Sweden AB
 • Karin Holmgren, Prorektor, Sveriges lantbruksuniversitet
 • Sigbritt Karlsson, Rektor, Högskolan Skövde
 • Kristina Elg Christoffersson, Chef forskning och utveckling, Domsjö fabriker Aktiebolag
 • Åsa Domeij, Ansvarig miljö och socialt ansvar, Axfood Aktiebolag
 • Karin Varverud, Grundare och delägare, Energifabriken AB
 • Anders Fröberg, Verkställande direktör, Borealis Aktiebolag
 • Anders Frisk, Verkställande direktör, BioEndev AB
 • Fredrika Gullfot, Verkställande direktör, Simris Alg AB
 • Ola Alterå, Särskild utredare
 • Per-Olof Sjöö, Förbundsordförande, GS Facket för skogs-, trä- och grafisk bransch

Pressmeddelande/CH

Kommentarer