Stora Enso avyttrar sitt ägande i Bulleh Shah Packaging i Pakistan

Stora Enso har i dagarna undertecknat ett avtal om att avyttra sitt ägande om 35 procent i det enligt kapitalandelsmetoden redovisade bolaget Bulleh Shah Packaging Ltd (BSP) till huvudägaren Packages Ltd. Affären beräknas vara slutförd under tredje kvartalet 2017.

Köpeskillingen för aktierna uppgår till 6 MEUR. Den totala realisationsförlusten uppgår totalt till cirka 19 MEUR. Den kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i Stora Ensos resultat för tredje kvartalet 2017.

– Stora Ensos strategi är att fokusera på att leverera lönsam tillväxt. På grund av ett förändrat omvärldsläge i Pakistan är Bulleh Shah Packaging med sin produktmix och därtill hörande framtidsutsikter inte en strategisk tillgång i planerna för vår konsumentkartongverksamhet. Vårt fokus ligger på högkvalitativa produkter av nyfiber. Vi ska genomföra avyttringen på ett ansvarsfullt sätt och avser att lämna ett positivt bidrag till det omgivande samhället, säger Stora Ensos vd Karl-Henrik Sundström.

Stora Enso kommer att fortsätta samarbetet med den Internationella arbetsorganisationen (ILO) för att främja anständiga arbetsförhållanden och bekämpa barnarbete i Punjab-provinsen i Pakistan till slutet av 2018. Dessutom kommer företaget att fortsätta stå för sin andel i de två samhällsutvecklingsprogram man varit med och grundat i Pakistan. På Stora Ensos begäran har en oberoende part, KPMG Sustainability Services, anlitats för att ge råd om hur man på ett ansvarsfullt sätt går ur en investering i Pakistan.

I och med denna affär kommer Packages Ltd att bli helägare av Bulleh Shah Packaging Ltd.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer