Metsä Fibre Äänekoski kopplar upp sig

Bioprodukt- och bioenergiproducenten Metsä Fibre i Finland och ABB har tecknat ett avtal om att koppla upp ABB:s elektriska system som är installerade i Äänekoski bioproduktbruk till ABB Ability™ Collaborative Operations™ portfölj av lösningar. Lösningarna omfattar distansövervakning av de elektriska systemen med hjälp av molntjänster samt tillgång till ABB:s experter på distans dygnet runt. Syftet är att lyfta brukets prestanda och driftsäkerhet till en ny nivå.

- Det ger oss en snabb översikt på status för alla elektriska enheter från ABB som är uppkopplade till systemet. Vi kan se den aktuella belastningen på frekvensomriktarna och deras kondition och agera på avvikelser proaktivt, säger Ossi Puromäki från Botnia Mill Service, som ansvarar för bioproduktbrukets livscykelavtal.

Systemet omfattar bl.a. 650 frekvensomriktare. Tillståndsövervakning underlättas också av omfattande enhetsspecifika larm, och eftersom ABB Ability presenterar dess data i molnet kan ABB:s experter ge omedelbar hjälp med hur problem ska angripas. Analyserna av insamlade data från elektriska system och enheter ger förutsägelser som också ökar tillförlitligheten långsiktigt.

- Övervakning hjälper oss att göra underhåll på rätt utrustning i rätt tid i stället för att bara underhålla alla enheter i förutbestämda intervall. Det optimerar både kostnaderna och kvaliteten på tillgängligheten, säger Puromäki.

- Det viktigaste nyckeltalet i bruket är tillgänglighetsgraden, som vi har målsatt ska ligga på 98 procent eller högre på årsbasis. Underhållet spelar en avgörande roll för att vi ska uppnå den här höga prestandanivån,” säger Metsä Fibres projektledare Timo Merikallio. - Samtidigt kan vi inte ha all expertis på bruket. Därför är ett underhåll baserat på samarbete med förtrogna partners en nyckelfråga för oss,” fortsätter Merikallio.

Metsä Fibres anläggning kommer i första hand att övervakas från ABB Ability Collaborative Operations Center i Helsingfors, som ABB invigdes i oktober i år. Tillsammans med existerande centrum i Westerville, Ohio, USA och ett planerat centrum i Singapore, som enligt planerna ska öppna i början på nästa år, kommer detta centrum att koncentrera sig på massa- och pappersindustrin och ge tillgång till ABB:s industriexperter enligt principen ”follow the sun” för att stödja kunderna var som helst i världen.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer