Svenska Pappersbruket blir Klippans Bruk

Svenska Pappersbruket AB har bytt namn till Klippans Bruk AB. Ändringen trädde i kraft den 1 februari 2018.

Namnändringen följer i spåren av företaget pågående investering i en ny pappersmaskin med uppstart andra kvartalet 2019 och knyter an till brukets rötter och långa historia i Klippan.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer