Essity omstrukturerar i Chile

Essity omstrukturerar produktionsanläggningen i Santiago, Chile, för att ytterligare förbättra kvalitet och kostnad för Consumer Tissue och Professional Hygiene i landet. Åtgärderna ligger i linje med bolagets strategi att optimera produktionsstrukturen för att öka kostnads- och kapitaleffektivitet och ytterligare öka värdeskapandet inom affärsområdena Consumer Tissue och Professional Hygiene.

Omstruktureringsåtgärderna inkluderar stängning av en mjukpappersmaskin och två konverteringslinjer.

Omstruktureringskostnaderna uppgår till cirka 140 MSEK och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i det första kvartalet 2018. Av kostnaderna förväntas cirka 30 MSEK vara kassaflödespåverkande.

 

Pressmeddelande/CH

Kommentarer