6, 5 miljoner till forskning om skogen

Södras forskningsstiftelse har beslutat bidra med ytterligare 6,5 miljoner kronor till forskningsprojekt med koppling till skogsbruket och skogsindustrin. Nio olika projekt har beviljats bidrag.

Bland de projekt som beviljats pengar finns ”Operativ skogskartering med drönare och artificiell intelligens”; ett projekt som syftar till att utveckla metoder för hur drönare och artificiell intelligens kan användas för att skapa automatiska och ögonblickliga kartor i skogsbruket.

– Drönartekniken är väl utvecklad idag, och ett bra verktyg för skogsbruket. Projektet tar nästa steg för att utveckla tekniken ytterligare med hjälp av automatisk bildigenkänning, från början utvecklad för artificiell intelligens. Detta kan ge ytterligare användningsmöjligheter inom bland annat skogsbruksplanering och dokumentation av naturvårdshänsyn. Vi står bara i början av den digitala utvecklingen, och här finns många möjligheter för det moderna skogsbruket, säger Göran Örlander, ordförande i Södras forskningsstiftelse och skogsstrateg på Södra.

Även forskningsprojektet ”Digitaliserad energiledningsplattform” beviljades pengar. Det syftar till att ta fram metoder och verktyg som underlättar och förbättrar arbetet med energieffektivisering i massaindustrin.

– Energieffektivisering är viktigt område där vi som bransch kommit långt, både via investeringar i teknik och via systematiskt energiledningsarbete. En ny digital plattform för insamling, hantering och analys av data skulle ge industrin ytterligare möjligheter att visualisera och optimera produktionsprocesserna, säger Catrin Gustavsson, styrelseledamot i Södras forskningsstiftelse och chef för Innovation och Nya affärer på Södra.

Övriga projekt som beviljats bidrag spänner över ett brett område av skogsindustriella ämnen, såsom hur kottproduktionen kan öka i granfröplantager och möjligheter att skapa nytt material från cellulosabaserade partiklar.

Projekt som beviljades bidrag maj 2018:

Projekt

Bidrag

Forskare

Organisation

Bidrag till Jubileumsfond för att trygga utgivningen av Nordisk Pappershistorisk Tidskrift

50 000 sek

Lennart Eriksson

Föreningen nordiska pappershistoriker

Stampris i lövrika bestånd – utveckling av ny barkfunktion och utvärdering av mätprecision för björk

350 000 sek

Björn Hannrup

Skogforsk

Digitaliserad energiledningsplattform

874 500 sek

Tomas Kindstedt

Nordic Energy Audit

En ny metod för att öka kottproduktionen i granfröplantager

1 100 000 sek

Olle Rosenberg

Skogforsk

Aero/xerocellulosapartiklar för "release" av funktionella substanser

728 000 sek

Fernando Alvarado

RISE/Innventia

Håller äganderätten till skogsmark på att urholkas?

800 000 sek

Ingemar Bengtsson

Lunds universitet

Thinning programs in Norway spruce and Scots pine stands in southern Sweden

1 000 000 sek

Ignacio Barbeito Sanchez

Sveriges lantbruksuniversitet

Ekonomiskt värde på högförädlade plantor av gran i södra Sverige för olika förökningsmetoder

540 000 sek

Mats Berlin

Skogforsk

Operativ skogskartering med drönare och artificiell intelligens

1 000 000 sek

Jonas Bohlin

Sveriges lantbruksuniversitet

 

Pressmeddelande/CH

Kommentarer