Kartong ersätter plast för minskad klimatpåverkan

Flera globala företag har bytt eller prövar att byta material i sina presentkort – från plast till kartong. Sveriges största biografkedja, SF Bio, har tagit steget och byter ut alla sina kort.

- När vår kortleverantör Megacard presenterade möjligheten att göra våra presentkort i kartong, och därmed minska miljöpåverkan drastiskt, var det en självklarhet för oss att byta, berättar Anna Marcusson, produktchef för gift cards vid SF Bio.

- I klartext betyder det att vi succesivt minskar användningen av 10 ton PVC om året genom att fasa ut plasten och ersätta med kort gjorda av Invercote från Iggesund Paperboard, fortsätter hon.

Att byta plast mot icke-fossila material är en påtaglig trend, inte minst i förpackningsindustrin. Att gå från fossilt plastmaterial till alternativa material som t ex kartong minskar företagens klimatpåverkan. Men att förändra en etablerad infrastruktur tar tid, särskilt om det innebär att förpackningskonstruktioner måste göras om, packutrustning modifieras eller ersättas och att distributionen från producent till konsument påverkas. Det brittiska livsmedelsföretaget Iceland har fått stor uppmärksamhet för sina utfästelser att eliminera plast i sina förpackningar inom fem år. Många med erfarenhet av förpackningar anser att fem år är en ganska kort tid med tanke på de utmaningar som Iceland står inför.

Mot den bakgrunden har skiftena för IKEA och SF Bio gått mycket snabbt, och det finns anledning att tro att många fler företag väljer samma väg.

- I och med att korten är identiska i format är det enkelt att genomföra bytet. Förutom själva produktionen av korten är det väldigt få delar av den utrustning man har som behöver modifieras. Det betyder att det här är ett väldigt enkelt steg att ta, jämfört med att designa om en existerande förpackningslösning i plast där komplexa och helautomatiserade förpackningslinjer måste modifieras, säger Johan Granås, hållbarhetschef vid Iggesund Paperboard, som i hög grad var delaktig i att ta fram den lösning som IKEA valt.

Ett annat exempel på trenderna inom förpackningsindustrin är Apple där förpackningsutvecklarna är inriktade på att minska plastanvändningen. Detta framgår tydligt i Apple’s Paper and Packaging Strategy, som man publicerade i oktober 2017. Där redovisas bland annat hur företaget i förpackningen av iPhone 7 lyckats sänka plastinnehållet med 84 procent jämfört med iPhone 6 s.

När Apple  i början av 2018 lanserade sin smarta högtalare Homepod så fanns där ett tydligt exempel på inriktningen. För elkabeln till högtalaren finns en

oerhört intrikat konstruktion i kartong med låsningar så att kabeln är fixerad och dessutom med en anordning som gör att själva kontakten också hålls i ett fast läge.

- För tio år sedan hade vilken tillverkare som helt löst detta med plast. Men nu ser vi gång på gång hur man lägger ner krut på att skapa alternativa lösningar i kartong – inte bara Apple utan många, många andra, kommenterar Johan Granås.

Johan Granås är mån om att framhålla att plast är ett viktigt material på dagens – och framtidens – förpackningsmarknad. Den traditionella kartongförpackningen för livsmedel behöver oftast en plastbarriär för att skapa en täthet som skyddar mot fett, fukt och aromer. Att bygga förpackningens strukturmed kartong och sedan skapa barriären med tunnast möjliga plastbeläggning är redan det ett gott exempel på materialhushållning.

- Utvecklingen av fossilfria plastmaterial går mycket snabbt och jag ser framför mig bioplaster med allt mindre fossilt innehåll, något som kommer att minska särskilt livsmedelsförpackningarnas klimatpåverkan påtagligt, betonar han.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer