RISE blir partner i Treesearch

RISE Research Institutes of Sweden blir partner i Treesearch, Sveriges hittills största satsning på grundforskning och kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara.

Tillsammans med akademi, industri, privata stiftelser och staten skapas en världsledande, öppen forskningsmiljö som lägger grunden för nya innovationer från skogen. Genom RISE medverkan stärks nu möjligheterna till uppskalning och vidareutveckling av de forskningsresultat som genereras inom Treesearch.

RISE är Sveriges forskningsinstitut med 2 300 medarbetare varav fler än 300 personer är direkt verksamma inom forskning, utveckling och innovation kopplat till skogsråvara. RISE infrastruktur sträcker sig från avancerad röntgenutrustning för materialkarakterisering till pilot- och demonstrationsanläggningar för uppskalning av framställningsprocesser av biobaserade material och kemikalier.

Sedan många år finns ett nära samarbete mellan RISE och akademin. Forskare inom RISE har, till exempel, varit aktiva inom Wallenberg Wood Science Center (WWSC) som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, och som kommer vara kärnan i forskningsverksamheten inom Treesearch. Engagemanget i Treesearch ger även en ökad koppling mellan mer grundläggande forskning och det industrifinansierade forskningsprogrammet ”The Bioeconomy Research Programme” på RISE som utvecklar och demonstrerar nya teknologier. Det nya samarbetet kommer även öka samverkansytorna inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation.

– Treesearch är en viktig satsning för att långsiktigt bygga kompetens och vi är mycket glada att bli del av den. Som innovationspartner till både näringsliv och samhälle kan vi bidra till att kunskap och kompetens omsätts i nya affärsmöjligheter, säger Pia Sandvik, VD för RISE Research Institutes of Sweden.

– Vi välkomnar RISE som partner i Treesearch. Inte minst tillgängliggörandet av RISE forskningsinfrastruktur med tillhörande expertis, avancerade instrument och unika pilotanläggningar kommer stödja forskningen, forskarutbildningen och våra möjligheter att bidra till innovation, säger Daniel Söderberg, föreståndare för Treesearch.

 

Pressmeddelande/CH

Kommentarer