Stigande priser på skogsmark – nu även i norra Sverige

Priserna för skogsfastigheter ligger på höga nivåer i hela landet. Trenden är densamma för virkesmarknaden, där virke säljs till rekordpriser. Störst procentuella ökning av skogsmarkspriserna har vi nu i Norrland, visar Skogssällskapets Skogsindex® för hösten 2018

Färska siffror från Skogssällskapets Skogsindex visar att priserna på skogsmark och virke fortsätter att ligga på höga nivåer – i vissa fall på rekordnivåer – i hela landet. Nu har även fastighetspriserna i norra Sverige tagit fart, efter en försiktig inledning på året.

– Vi ser en allmän uppgång av skogsmarkspriserna i Norrland. Procentuellt sett har Norrland den högsta prisökningen sedan senaste Skogsindex i våras, säger Ulrik Abelson, fastighetskonsult på Skogssällskapet i Linköping.

Prisuppgången för skogsmark syns över hela landet, och den starka virkesmarknaden är en viktig faktor i att fortsätta driva upp fastighetspriserna.

– Virkespriserna har dragit iväg ännu mer än skogsmarkspriserna rent generellt, och alla indikationer tyder på en fortsatt gynnsam virkesmarknad, säger Ulrik Abelson.

Efterfrågan på virke är hög i hela landet, och producenter av trävaror och massa- och pappersprodukter har en stark marknad i ryggen. Det låga ränteläget och högkonjunkturen är viktiga orsaker, men en stark framtidstro i branschen kan vara en annan viktig faktor, tror Ulrik Abelson.

– Det finns en stark optimism om att kunna nyttja skogen till flera nya produktområden framöver, så som nanoteknik, biokompositer och energi. Jag skulle säga att det riktigt bubblar i branschen.

När det kommer till fastighetspriser menar Ulrik Abelson att det är ett bra säljläge nu om man går i sådana tankar.

– Fastigheter säljs till höga priser över hela landet och det går snabbt att komma till avslut. Sedan kan det vara lite svårare att få ut bra priser på sämre fastigheter. Om en fastighet saknar skogsbilvägar eller om skogsvården inte är skött kanske man inte kan komma upp i fullt förväntade priser, men det kan också ses som ett sundhetstecken, säger han.

– Att ha en professionell rådgivare vid köp och försäljning av skogsfastigheter är viktigt i dag, det är så många faktorer som spelar in och påverkar priset.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer