BillerudKorsnäs Medarbetarkalender visar upp möjliga yrken i skogsindustrin

Den 1-24 december får den som undrar hur det kan vara att arbeta i ett svenskt industriföretag möjlighet att träffa BillerudKorsnäs medarbetare i en Medarbetarkalender. Bakom var och en av de 24 luckorna döljer sig en film där en ny medarbetare från försäljning, produktion, underhåll och stab varje dag i sin egen arbetsmiljö berättar om vad jobbet innebär, vad som är spännande med det samt vad det innebär att arbeta i ett företag med missionen att utmana det konventionella för en hållbar framtid.

Arbetsplatser, kanske särskilt inom industrin, är ofta utspridda och svårtillgängliga. Ett kunskapsvakuum, eller mystik om man vill, skapas lätt kring vad som försiggår bakom väggarna. Det vill på BillerudKorsnäs råda bot på genom att 24 medarbetare, en per dag mellan 1-24 december, illustrerar bolagets olika yrkesroller på video inspelade på respektive arbetsplats "in ”action.

Se medarbetarkalendern här:

https://www.billerudkorsnas.se/medarbetarkalendern

 


Pressmeddelande/CH

Kommentarer