Arctic Paper utser Michal Jarczynski till ny VD

Styrelsen för Arctic Paper S.A. beslutade den 10 december att utse Michal Jarczynski till verkställande direktör, med verkan från 1 februari 2019.

Michal Jarczynski kommer att ersätta nuvarande VD Per Skoglund, som lämnar sin position den 31 januari. Per Skoglund står till företagets förfogande under en övergångsperiod.

”På hela företagets vägnar vill jag uttrycka vår tacksamhet gentemot Per Skoglund för hans 13 år  i bolaget. Under sin tid som VD har han framgångsrikt utvecklat och påbörjat implementeringen av en ny strategi för vår pappersverksamhet. Vi har kommit överens om att det är dags för en förändring av ledarskapet när företaget nu går in i en ny fas”, säger Per Lundeen, styrelseordförande i Arctic Paper S.A.

Michał Jarczyński har haft flera ledande befattningar i polsk industri, senast som VD för Radpol S.A., ett börsnoterat polskt teknikföretag. Åren 2008-2013 arbetade han som VD för Arctic Paper S.A. Michal Jarczyński har närmare 15 års erfarenhet av pappersindustrin.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer