Forskning för skogsindustrin i 70 år

Många lokaler bär på en historia, men inte alla har fortsatt stor betydelse för framtiden. Lab 48 i MoRe-huset i Örnsköldsvik firar i år 70 år och är en byggnad där avancerad forskning och utveckling har skett och fortsätter att ske. Här har syrgasblekning och Kappa-Batch av stor betydelse för massaindustrin utvecklats och huset rymmer idag en rad avancerade och unika pilotutrustningar för MoRe och RISE Processum.

MoDo byggde år 1948 ut den centrala forskningsverksamheten med ett laboratorium med omfattande pilotutrustning, Lab 48, och här har en rad för industrin viktiga uppfinningar och innovationer gjorts under åren. Uttrycket ”Tänk om dessa väggar kunde tala” gäller i högsta grad för Lab 48:s första sjuttio år!

– Genom närheten till Domsjö Fabriker bedrevs från början huvudsakligen utveckling inom sulfit och dissolving, berättar Sture Noréus, tidigare VD för MoRe Research. Reaktorer för massatillverkning installerades och viskosmassautvecklingen var mycket betydande med två relativt stora spinnmaskiner som kördes på skift under många år. I Lab 48 utvecklade vi också tekniken för syrgasblekning vilket gjorde att industrin relativt snabbt kunde sluta använda klorgas som blekningskemikalie. Dessutom utvecklades också Kappa-Batch, styrsystemet för batchkokare och som jag är uppfinnare till, vilket liksom syrgasblekningen blev av stor betydelse för massaindustrin.

– MoRe har sedan 2002 ett unikt pilotkokeri i Lab 48 där kokeristudier för alla kemiska processer kan ske, berättar Stefan Svensson, VD för MoRe Research. Länge var kundprojekten i piloten uteslutande fokuserade på sulfat- och sulfitmassor för användning i papper och kartong och sådana jobb har vi fortfarande. Numera har vi förutom uppdrag mot den traditionella massakokningen även en hel del uppdrag riktade mot dissolving samt nya typer av råvaror, processer och produkter. I dagarna har vi invigt en unik stålbandpress som designats av IPCO forskning och utveckling av förpackningsmaterial av mekaniska massor som ersättning för plast.

– RISE Processum tog 2011 beslutet att bygga upp en pilotpark för bioteknisk och kemisk forskning inom bioraffinaderiområdet, säger Karin Johnson, Forskningschef för RISE Processum. Sedan dess har vi investerat i ett antal avancerade pilotutrustningar och samtliga är placerade i Lab 48. Vi har bland annat bioreaktorer för fermentering och enzymbehandlingar, ett explosionssäkert rum för kemiska synteser, en stor förbehandlingsreaktor samt reaktorer för HTL- och HTC-processer.

Lab 48 må från utsidan ha samma utseende som för sjuttio år sedan, men invändigt bedrivs nu som tidigare banbrytande forskning med bas i vedråvara och industriella sidoströmmar.

 

På bilden skålar för Lab 48 från vänster Stefan Svensson, VD MoRe Research, Carl Kempe, Styrelseordförande MoRe Research, Karin Johnson, Forskningschef RISE Processum och Sture Noréus, tidigare VD MoRe Research.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer