Essitys utsläppsmål i linje med Parisavtalet om klimatförändringar

Essitys nya mål för att minska utsläppen av växthusgaser har godkänts av initiativet Science Based Targets. Det innebär att Essitys hållbarhetsåtaganden överensstämmer med Parisavtalets målsättning för att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader.

Science Based Targets är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF), och är ett av åtagandena inom We Mean Business Coalition. Initiativet förespråkar vetenskapligt baserade mål som ett kraftfullt sätt att höja företagens konkurrenskraft i övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

– Essitys mål för att minska utsläppen genom hela värdekedjan har nu godkänts av ledande, oberoende organisationer och därmed synliggörs vårt bidrag till att Parisavtalet efterlevs. För att vi ska lyckas krävs samarbete och nya innovationer i form av resurseffektiva produkter och lösningar, säger Magnus Groth, vd och koncernchef på Essity.

I åtagandet ingår absoluta mål för energi, elektricitet, transporter, råvaror, leverantörer och avfall. När det gäller energiförbrukningen inom bolaget och inköpt el (scope 1 och 2) åtar sig Essity att minska utsläppen av växthusgaser med 25 procent till år 2030 jämfört med 2016. Essity åtar sig dessutom att minska utsläppen av växthusgaser från de viktigaste inköpta råvarorna, transporter, avfall som uppstår inom verksamheten och hantering i slutet av livscykeln för sålda produkter (scope 3) med 18 procent, till år 2030 jämfört med 2016.

– Vi vill gratulera Essity för deras godkända science-based target, vilket gör dem till en del av vägen framåt för att uppnå Parisavtalet. Det är extra glädjande att se målsättningar som rör såväl Essitys leverantörskedja som hantering av förbrukade produkter och deras direkta verksamhet. Detta är näringslivets framtid och Essity ligger i framkant med dessa ambitiösa mål, säger Alexander Farsan, Global Lead för Science Based Targets på Världsnaturfonden.

 

Pressmeddelande/CH

Kommentarer