Södras första robotmedarbetare

Södra välkomnar Clerk, företagets första digitala robotmedarbetare. Clerk är en mjukvarurobot som arbetar på sex avdelningar med expertis inom regelbundna, repetitiva och tidskrävande uppgifter. Med hjälp av Clerk ska Södras medarbetare få en mer värdeskapande vardag.

– Digitalisering skapar mängder av spännande möjligheter i vår arbetsvardag. Automatisering och robotisering är prioriterade områden för Södra för att stärka koncernens konkurrenskraft. Detta genom att frigöra tid för våra medarbetare till mer värdeskapande arbetsuppgifter. Framtagandet av Clerk är ett första steg i detta arbete, säger Hans Falk, IT Automation & Robotics Manager, Södra.

Clerk utvecklades under 2018 genom så kallad Robotic Process Automation-teknik (RPA). Clerks syfte är att avlasta medarbetare från administrativa och repetitiva arbetsuppgifter. I nuläget bistår Clerk sex olika avdelningar med uppgifter som inkluderar bland annat fakturahantering, bokföring och framtagande av rapporter. Totalt har tolv olika processer i företaget robotiserats som Clerk arbetar heltid med.

– Vi ser detta som ett steg i att ge utrymme för intressanta arbetsuppgifter, kunna rekrytera rätt kompetens och få fler nöjda medarbetare. Framtidsvisionen är att ”anställa” fler digitala medarbetare under 2019, öka antalet avdelningar som dessa kan avlasta och se mjukvarurobotar som en naturlig resurs framöver, säger Cristian Brolin, Chief Digital Officer, CDO, Södra.

 

Pressmeddelande/CH

Kommentarer