SCA köper 10 000 hektar skog i Lettland

SCA har förvärvat Latvian Forest Companys skogs- och marktillgångar i Lettland, totalt ca 10 000 hektar. Köpeskillingen är 260 miljoner kronor på skuldfri bas.

Latvian Forest Company äger och driver ett antal skogs- och jordbruksfastigheter i Lettland. Tillgångarna omfattar 7 600 hektar produktiv skogsmark, 2 000 hektar jordbruksmark och 800 hektar övrig mark. Virkesförrådet uppgår till ca en miljon kubikmeter.

Även delar av övriga marktillgångar lämpar sig för skogsbruk.

- Vi har länge varit i Baltikum som virkesköpare, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog. De baltiska länderna är en naturlig del av vår råvarubas och vår verksamhet där stärks av ett eget skogsbestånd. Vi kan mycket väl tänka oss ytterligare skogsförvärv i Baltikum.

SCA förvärvar de dotterbolag till Latvian Forest Company, som i sin tur äger skogs- och marktillgångarna. SCA tillträdde de förvärvade tillgångarna den 8 april 2019.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer