Rottneros Packaging har startat tillverkning i nya lokaler

Den totala investeringen i den nya fabriken uppgår till ca 45 MSEK och består till större del av ett anpassat system för att bereda massa samt fyra maskiner för tillverkning av formpressade fibertråg. Den senaste maskinen köptes i slutet av mars och tas i drift mot slutet av 2019.

Rottneros Packaging flyttade in i nya, ändamålsenliga lokaler under 2018 och startade tillverkningen av formpressade fibertråg i början av 2019.

Efter idrifttagning och intrimning uppgår kapaciteten i fabriken till 50–80 miljoner tråg per år, beroende på storleken av producerade tråg. Trågen är främst avsedda för livsmedel samt som ersättning för engångsartiklar i plast, men även för elektronikprodukter och andra komponenter. Produkterna kan tillverkas med och utan barriär, är gjorda av förnybar svensk skogsråvara samt helt fria från PFAS. Produkterna är återvinningsbara som pappersförpackningar.

- Det är en mycket spännande utveckling som har skett inom Rottneros Packaging och utifrån efterfrågan på marknaden ser vi att det ligger helt rätt i tiden med hållbara produkter. Parallellt med byggnationen av fabriken har vi förstärkt organisationen och vi är nu bemannade för produktion i treskift samt en fortsatt utveckling av verksamheten säger Nils Hauri, Direktör för Innovation och strategiska projekt.

 

Pressmeddelande/CH

Kommentarer