Essity investerar i hållbar teknologi för alternativ fiber

Det globala hygien- och hälsobolaget Essity investerar cirka 400 MSEK i en integrerad anläggning för produktion av pappersmassa från alternativ fiber i form av växtbaserade restprodukter från jordbruket. Investeringen sker i Essitys produktionsanläggning för mjukpapper i Mannheim, Tyskland. Produktionsstart beräknas till andra halvåret 2020.

Essity har tecknat ett licensavtal om exklusiva rättigheter till en ny patenterad teknik, där massa baserad på alternativ fiber håller samma kvalitet som traditionell träbaserad massa till en konkurrenskraftig kostnad. Källan till fibern är exempelvis vetestrå, en restprodukt från jordbruket som ofta blir till kompost eller eldas upp.

Essity, en av världens största tillverkare av mjukpappersprodukter, utvärderar nu integrering av den alternativa fibern som råvara i produktionen, utöver färsk träfiber och returfiber.

- För att stödja våra hållbarhetsambitioner undersöker vi löpande nya produktionssätt. Detta är ett exempel på hur innovation kan bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle, säger Magnus Groth, vd och koncernchef på Essity.

Processen medför lägre förbrukning av vatten, energi och kemikalier, samtidigt som restprodukten från den integrerade massaproduktionen kan förädlas till att ersätta oljebaserade kemikalier.

Essity beslutade under 2018 om nya klimatmål till 2030 som enligt ”Science Based Targets Initiative” är i linje med Parisavtalets ambition att begränsa den globala uppvärmningen. Essity har åtagit sig att minska sin klimatpåverkan kopplat till energianvändning och inköpt elektricitet, samt sin indirekta klimatpåverkan från bland annat materialanvändning och hantering av avfall.

 

Pressmeddelande/CH

Kommentarer