Stora Ensos nya produktionslinje för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk är invigd

Stora Ensos investering i en ny produktionslinje för korslimmat trä vid Gruvöns sågverk i Värmland invigdes idag av Stora Ensos koncernchef Karl-Henrik Sundström, platschefen på Gruvöns sågverk Joakim Sveder och kommunalrådet i Grums Leif Haraldsson.

Investeringen i Gruvöns sågverk uppgår till cirka en halv miljard kronor (45 MEUR). Projektet har genomförts enligt plan, från det att investeringsbeslutet togs i juli 2017 tills dess att de kommersiella leveranserna startade under första kvartalet 2019. Investeringen innebär 60 nya jobb vid Gruvöns sågverk.

Detta är Stora Ensos tredje produktionslinje för korslimmat trä. Företaget har sedan tidigare två produktionslinjer i Österrike. Produktionskapaciteten för den nya produktionslinjen för korslimmat trä på Gruvöns sågverk är 100 000 m3 per år, vilket motsvarar material till cirka 4 500 normalstora lägenheter. CLT-elementen (CLT, cross laminated timber) produceras av gran.

- Det är glädjande att vara på plats och inviga en av världens största och mest moderna produktionslinjer för korslimmat trä. Med denna investering ersätter vi fossilbaserade material med förnybara material inom byggindustrin. Det finns stor potential för trä som framtidens byggmaterial, säger Karl-Henrik Sundström, koncernchef, Stora Enso.

Det var drygt hundratalet kunder, leverantörer, medarbetare och representanter från det lokala näringslivet som deltog i firandet av den nya produktionslinjen för korslimmat trä på Gruvöns sågverk.

Stora Enso valde att investera vid Gruvöns sågverk för att det finns lokal råvaruförsörjning i form av värmländsk skog, en effektiv logistik med hamn och järnväg på området, närhet till europaväg 18 samt en mycket kompetent personalstyrka.

Bild: Från vänster Joakim Sveder, platschef på Gruvöns sågverk, kommunalrådet i Grums Leif Haraldsson och Stora Ensos koncernchef Karl-Henrik Sundström. Moderator Cathrine Wallenius, Kommunikationsdirektör för Stora Ensos träprodukter.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer