BillerudKorsnäs har slutfört förvärvet av Bergvik Skog Öst

Som tidigare kommunicerats har BillerudKorsnäs ingått avtal med samtliga aktieägare i Bergvik Skog AB om en uppdelning av Bergvik Skog AB:s skogstillgångar. Överenskommelsen innebär att BillerudKorsnäs förvärvar Bergvik Skog Öst AB, som omfattar cirka 350 000 hektar skogsmark i Sverige, samt i samband med detta avyttrar 5 procent av aktierna i Bergvik Skog Väst AB till Stora Enso.

Samtliga villkor för transaktionerna har nu uppfyllts och transaktionerna har genomförts idag den 31 maj.

Köpeskillingen för Bergvik Skog Öst AB uppgår till cirka SEK 6,4 miljarder på skuldfri basis och efter avdrag för latent skatt, vilket motsvarar ett pris om cirka SEK 18 000 per hektar skogsmark. Kassaflödeseffekten netto efter förvärvet av Bergvik Skog Öst AB samt överlåtelse av 5 procent av aktierna i Bergvik Skog Väst AB, uppgår till cirka SEK 5,4 miljarder, vilket i sin helhet är finansierat med banklån.

– Återköpet av Bergvik Skog Öst är ett led i vår strategi att säkerställa en konkurrenskraftig och stabil vedförsörjning. Framåt är vår avsikt att hitta lämpliga investerare till detta skogsbestånd och därmed säkerställa långsiktiga virkesavtal, snarare än att binda vårt kapital i skogstillgångar. Processen att finna lämpliga investerare pågår, säger Petra Einarsson, VD och Koncernchef för BillerudKorsnäs.

Bergvik Skog Öst kommer att konsolideras i BillerudKorsnäs räkenskaper från den 31 maj 2019 och förväntas få en marginell påverkan på koncernens resultat.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer