SCA köper ytterligare 10 000 hektar skog i Lettland

SCA förvärvar huvuddelen av Sundin Mezs SIA av det svenska onoterade bolaget Livland Skog AB. Sundin Mezs SIA äger skogs- och marktillgångar i Lettland. Köpeskillingen uppgick till cirka 260 miljoner kronor, 24,2 miljoner Euro, på skuldfri bas.

Förvärvet omfattar cirka 9 600 hektar, varav 8 500 är skogsmark. Den stående virkesvolymen är 900 000 kubikmeter.

SCA har tidigare i år förvärvat 10 000 hektar skog i Lettland och 10 000 i Estland.

- Baltikum är en del av vår råvarubas, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog. Vi är sedan länge verksamma som virkesköpare i området och en egen skogsresurs stärker vår verksamhet i regionen.

Affären beräknas vara avslutad i mitten av tredje kvartalet.Pressmeddelande/CH

Kommentarer