Besparingsprogram på MSEK 600 med full effekt 2021 - upp till 300 tjänster berörs

BillerudKorsnäs introducerar ett kostnadsbesparingsprogram för att säkerställa långsiktig effektivitet och lönsamhet. Åtgärderna inkluderar personalminskningar inom främst administration samt inköpsbesparingar och effektiviseringar i hela verksamheten.

Som en del av en strategisk uppdatering introducerar BillerudKorsnäs ett besparingsprogram som förväntas generera positiva resultateffekter om cirka MSEK 600 med bestående effekt från 2021. Den positiva effekten i 2020 beräknas bli cirka MSEK 250. Som en del av programmet har BillerudKorsnäs beslutat att reducera antalet tjänster med upp till 300. Beslutet berör hela verksamheten och förhandlingar med de fackliga parterna inleds inom kort.

– Det finns en betydande potential för att höja vår kostnadseffektivitet inom BillerudKorsnäs. Vi är väl positionerade och i grunden ett stabilt bolag men måste fortsätta att kontinuerligt förbättra den operationella effektiviteten. Med programmet säkerställer vi en långsiktig effektivitet och lönsamhet, kommenterar VD och koncernchef Petra Einarsson.

Förutom att öka effektiviteten i verksamheten innebär den uppdaterade strategin också att BillerudKorsnäs nu accelererar innovationsarbetet och ompositioneringen mot förpackningslösningar. Strategin fokuserar på tydligare prioriteringar och konkreta initiativ för en kraftfull leverans i syfte att fortsatt utmana konventionella förpackningar för en hållbar framtid.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer