Lägre takt i KM7-uppstarten påverkar tredje kvartalet

På grund av lägre takt i den initiala uppstarten av den nya kartongmaskinen vid Gruvöns bruk justeras resultateffekten i tredje kvartalet med cirka MSEK 150. Effekterna i fjärde kvartalet samt helåret 2020 bedöms oförändrade. Maskinen förväntas fortsatt bidra positivt till EBITDA 2021.

Enligt pressundresponsen på producerat och sålt material har varit positiv och den tekniska kvalitén är tillfredställande. Produktionsvolymerna från KM7 bedöms dock bli lägre än tidigare planerat för helåret 2019 vilket i huvudsak beror på lägre takt i uppstarten kombinerat med komplexiteten i integrationen med det befintliga bruket. Marknadsefterfrågan på producerat material är fortsatt god och full produktionskapacitet förväntas fortfarande uppnås under 2023.

Den negativa helårseffekten 2019 för uppstarten av KM7 på EBITDA justeras från MSEK 500 till MSEK 650. Effekten på resultatet påverkade första halvåret med MSEK 190 och estimeras påverka tredje- och fjärde kvartalet med cirka MSEK 300 respektive cirka MSEK 160.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer