Domsjö Fabriker minskar bemanningen

Domsjö Fabriker ska spara 100 miljoner kronor genom ett omstruktureringsprogram.
Det innebär att alla kostnader kommer att ses över.

Intäkterna ska ökas genom förbättrad kvalitet på de tre huvudprodukterna cellulosa, lignin och bioetanol. Användningen av förbrukningsvaror såsom kemikalier, ånga mm ses över liksom alla avtal med leverantörer, entreprenörer, konsulter mm.

Som en del av omstruktureringsprogrammet kommer organisationen att förändras med målsättning att minska bemanningen med ett 50-tal tjänster från dagens knappt 400. I första hand ska det ske genom naturlig avgång och andra lösningar men i sista hand kan det bli tal om uppsägningar.

– Självklart är det en mycket tråkig situation vi hamnat i men det är nödvändigt för framtiden. Jag är övertygad om att Domsjö Fabriker kommer att gå stärkt ur detta, kommenterar VD Björn Vedin.

Omstruktureringsprogrammet omfattar hela verksamheten och fackliga förhandlingar kommeratt inledas inom kort. Målet är att ny organisation ska vara bemannad till sista november.

Pressmeddelande/CH

Kommentarer