Stora Enso får högsta betyg inom hållbarhetskommunikation

Stora Enso har fått högsta betyg för sin hållbarhetskommunikation i en studie som bedömer 95 företag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista.

Stora Enso har fått högsta betyg för sin hållbarhetskommunikation i en studie som bedömer 95 företag på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista. Studien genomförs i syfte att utforska och mäta offentligt tillgänglig hållbarhetskommunikation, eftersom det har konstaterats att företag spelar en avgörande roll för att förbättra den hållbara utvecklingen. Rapporten har sammanställts av Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) vid Handelshögskolan i Stockholm.

Företagen som ingår i studien med titeln ”Walking the Talk”, betygsätts enligt vad de säger att de ska göra (”talk”) och vad de säger att de har gjort (”walk”) inom hållbarhet och ansvarsfullt företagande.

Stora Enso uppnådde, tillsammans med ett annat företag, den högsta totalpoängen på 37/40 och fick den högsta möjliga poängen på 20/20 inom kategorin ”talk”. I kategorin ”walk” uppnådde Stora Enso 17/20.

– Vi är stolta över att våra satsningar inom transparent kommunikation har fått genomslag. Som ett hållbarhetsdrivet företag värderar vi det här erkännandet mycket högt, säger Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör på Stora Enso. – Det är väldigt givande att få ett fint betyg inom ett område som ligger så högt upp på vår företagsagenda och som vi lägger mycket tid och resurser på, tillägger Noel Morrin, global hållbarhetschef på Stora Enso.

 

Pressmeddelande/CH

Kommentarer