Danske Bank övertar Rottneros lånefinansiering

Rottneros har tecknat ett nytt avtal om rörelsefinansiering med Danske Bank.

Rottneros har tecknat ett nytt avtal om rörelsefinansiering med Danske Bank som innebär att Danske Bank övertar den rörelsefinansiering som tidigare låg hos ett bankkonsortium bestående av fem banker där Danske Bank var en av de deltagande bankerna, skriver Rottneros i ett pressmeddelande. Avtalet som träder i kraft den 31 januari 2011 innehåller inga särskilda lånevillkor, så kallade covenants.

Pressmeddelande

Kommentarer