Norska skogsägare tjänar bra på massaveden

Massavedspriserna i Norge är de högsta sedan början av 1990-talet. 300 kronor per kubikmeter får en norsk skogsägare för sin granmassaved.

Priserna för granmassaved i Norge ligger kring 300 kronor per kubikmeter. Det är nästa 20 år sedan priserna var så höga. Konsumtionen stiger nu i Norge med ökad efterfrågan på inhemsk ved som följd. Samtidigt är utbudet av importerad råvara begränsad, skriver den norska tidningen Skogindustri i sin nätupplaga.

Priserna ökar också i energisektorn och kommer under vintern att ligga kring 200 kronor per kubikmeter. Sammantaget leder prisuppgången på massaved till betydligt högre genomsnittspriser på ved jämfört med 2010 i Norge.

MH

Kommentarer