Stora Enso miljardinvesterar i Polen

Stora Enso investerar i en ny kartongmaskin vid Ostrołęka Bruk i Polen. Investeringen är på 285 miljoner euro, 2,6 miljarder kronor.

Ostrołęka Bruk ingår i Stora Ensos affärssegment Industrial Packaging och har idag en årskapacitet på 270 000 ton wellråvara och kraftpapper. Den nya maskinen får en årskapacitet på 455 000 ton wellråvara.

– Att stärka vår konkurrenskraft inom wellpappförpackningar på de växande marknaderna i Central- och Östeuropa ligger i linje med vår tillväxtstrategi. Investeringen vid Ostroleka är ytterligare ett konkret steg i vårt arbete med att skapa en hållbar och lönsam tillväxt för koncernen, säger Stora Ensos koncernchef Jouko Karvinen på plats i Stockholm på tisdagen för en presskonferens.

Marknaden för transportförpackningar i Central- och Östeuropa väntas växa med över 5 procent per år. Inte minst ökar efterfrågan på moderna lättviktiga wellpappförpackningar.

Stora Enso har ett nätverk av returfiberinsamlingar i Polen för att slå vakt om så mycket som möjligt av den attraktiva returfiberråvaran. Men det finns mer returpapper och returkartong att hämta i Polen. Endast 41 procent papper och kartong som konsumeras idag återvinns. Beslut från EU kräver att återvinningen ökar.

Linjen kommer att förnya produktsortimentet bland annat av tunn well tillverkad av returfiber men den kommer inte omedelbart att ta fram de allra tunnaste kvaliteterna, det krävs naturligtvis en intrimning. Investeringsprojektet beräknas vara slutfört under första kvartalet 2013 men innan de eftertraktade låga ytvikterna nås krävs framförallt fler kvalificerade medarbetare till Ostrołęka, bland annat ingenjörer.

– Det kommer att krävas en uppstartsfas för bruket. Vi inför ny teknologi. Det här är ett område som är nytt och vi måste därför först ändra kompetensprofilen.

Bland annat krävs 30 specialister och ingenjörer till bruket. Ytterligare ett trettiotal måste rekryteras externt eller internt till återvinningen för arbetet med insamling av returfiber, säger Mats Nordlander, EVP, Stora Enso Packaging.

Den tuffa konkurrensen om returfibern oroar inte Mats Nordlander. Ostrołęka är bra lokalisering för en testlinertillverkning också ur råvarusynpunkt.

– Våra konkurrenskraftsmarginaler är bra. Vi kan möta priskonkurrensen från andra returfiberberoende tillverkare i regionen och det är inte först och främst polsk– och östeuropeisk returfiber som kinesiska kartongtillverkare söker i Europa.

MH

Kommentarer