Glomma stänger bruket i Sarpsborg

Glomma Papp stänger pappersbruket i Sarpsborg i Norge efter flera år av dålig lönsamhet.

– Vi har kämpat med pappersbruket under lång tid och vi ser inga ljuspunkter i framtiden. Det är inte möjligt att vända underskottet till ett positivt resultat, säger Glommas vd Nina Iversen till norsk TV.

1997 - 2005 gjordes investeringar av brukets pappersmaskin och kapaciteten ökade till 40 000 ton. Detta har inte varit tillräckligt för att säkerställa en lönsam drift.

Energikostnader har stigit och energiskatter höjts och buket har som en följd förlorat sin viktigaste konkurrensfördel gentemot sina konkurrenter på kontinenten. Detta, tillsammans med en stark norsk krona och en ökning av kostnader för fiberråvara och andra insatsvaror, gör papperspriset ohållbart för verksamheten, heter det i ett pressmeddelande.

Beslutet påverkar inte Glommas övriga verksamhet och produktion av förpackningar och display-lösningar.


MH

Kommentarer