Norske Skog säljer industritomt

Norske Skog fortsätter att sälja industrimark och kontor. Hittills har fastigheter för 280 miljoner norska kronor sålts.

Norske Skog säljer pappersbruket Unions gamla industriområde Klosterøya tillsammans med några fastigheter i Trondheim och tjänar 240 miljoner kronor. Industriområdet har sanerats och ett konsortium ska bygga kontor och bostäder på området.

Pressmeddelande

Kommentarer